เมดคิวรีxซอฟท์เดบูลงนามสัญญาMED–HISยกระดับHealth care Technology

เมดคิวรีxซอฟท์เดบูลงนาม

บริษัท เมดคิวรี จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการออกแบบระบบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วยและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ จับมือลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล ภายใต้ระบบ “MED – HIS” อย่างเป็นทางการให้กับ บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด ผู้นำเข้าและพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ชั้นนำของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากธุรกิจองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้าในกลุ่มระดับสากลพร้อมทั้งยังร่วมมือกันพัฒนาแนวทางเพื่อยกระดับ Healthcare Technology ในประเทศไทย

ด้านคุณจตุพล ชวพัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมดคิวรี จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือว่า บริษัทฯมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด เพราะเป็นผู้นำทางด้านการนำเข้าซอฟต์แวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลก เป็นพาร์ทเนอร์ที่คัดสรรมาอย่างดีและค้นหามาอย่างยาวนาน เปรียบเสมือนได้เจอเนื้อคู่ ค่อนข้างมั่นใจและไว้ใจ จึงมอบให้ดูแลและบริการซอฟต์แวร์ “MED – HIS” รวมถึงขยายเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ที่สำคัญยังมีทีมที่มีความสามารถ พร้อมที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุขไทยและต่างประเทศให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

คุณพีรวีท์ จรัสสิริกุลชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯมีความมั่นใจที่จะทำธุรกิจร่วมกับทาง บริษัท เมดคิวรี จำกัด ซึ่งได้มีการคัดเลือกและคัดสรรซอฟต์แวร์ที่ดีมีคุณภาพ และตอบโจทย์ธุรกิจอย่าง “MED – HIS” โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจ และอีกหนึ่งเป้าหมายความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อผลักดันและพัฒนาซอฟต์แวร์ของคนไทย ชี้ให้เห็นว่าซอฟต์แวร์ของคนไทยนั้นมีความสามารถและประสิทธิภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก

สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เมดคิวรี จำกัด ครอบคลุมครบทั้งระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล ระบบการแลกเปลี่ยน เชื่อมต่อ วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ ภายใต้เทคโนโลยีการรักษาข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ อาทิ MED-HIS (ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล) ที่มาพร้อมตัวเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบอื่น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของโรงพยาบาล MEDConnext ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มาพร้อมกับคอนเนคเตอร์ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภายในจากหลากหลายช่องทางได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และ หมอในบ้าน ระบบการแพทย์ทางไกลแบบใหม่ เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลกับคนไข้ทั่วประเทศแบบ Real-Time


ทั้งนี้ “MED – HIS” หรือระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งมามากกว่า 25 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีคนไข้ใช้ระบบมากกว่า 3,500,000 คน ซึ่งเป็นระบบช่วยบริหารการจัดการภายในโรงพยาบาล ตอบโจทย์การทำงานของโรงพยาบาลอย่างสูงสุด ทำให้การบริหารงานในองค์กรเป็นรูปแบบไร้กระดาษ ข้อมูลต่าง ๆ กลายเป็นดิจิทัลทั้งหมด สามารถดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ ส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นได้โดยไม่ต้องอ่านลายมือแพทย์ บริษัท เมดคิวรี จำกัด และ บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจับมือเพื่อพัฒนาบริการด้าน Healthcare Technology ให้กับธุรกิจโรงพยาบาลสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย