ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรถึงประธานาธิบดี “สี จิ้นผิง” เนื่องในวันชาติจีน

ภาพจาก มติชนออนไลน์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ความในพระราชสาส์นว่า

ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุงปักกิ่ง

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกัน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน จะเจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

Advertisment

(พระประมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว