กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 17.24 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ แล้วทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมี ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จ

เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ “สาส์นสมเด็จ” ซึ่งเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์จดหมายที่เขียนด้วยลายพระหัตถ์โต้ตอบระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงส่งถึงกัน มาร้อยเรียงเป็นนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” เพื่อเทิดพระเกียรติสองปราชญ์แห่งศิลปวิทยาการ ผู้บุกเบิกและนำแนวทางการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานของกระบวนการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ อย่างเป็นแบบแผนของไทยในปัจจุบัน อีกทั้งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ชมนิทรรศการได้เรียนรู้ มีความเข้าใจ และเกิดความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ต่อไป

นิทรรศการครั้งนี้ กรมศิลปากรได้คัดเลือกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญกว่า 300 รายการ และสื่อมัลติมีเดียมาจัดแสดง แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้

1.สองสมเด็จปฐมบทแห่งสาส์นสมเด็จ

2.สองสมเด็จกับการพิพิธภัณฑสถาน

3.สองสมเด็จกับงานด้านดนตรี นาฏศิลป์


4.สองสมเด็จกับงานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประกอบด้วย งานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ความรู้เรื่องเมืองนครปฐมโบราณ โบราณคดีทักษิณ และเครื่องปั้นดินเผาภาคเหนือ

5.สองสมเด็จกับงานด้านภาษาและหนังสือ

6.สองสมเด็จกับงานด้านศิลปกรรม

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ