หน้าแรก หัวข้อข่าว ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ข่าว: ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

“ชาญศิลป์” ซีอีโอ ปตท. คนที่ 9 ชูนโยบาย “CHANGE for Future of Thailand 4.0” สานต่อธุรกิจเน้นโปร่งใส ...

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวคิดในการบริหารจัดการบริษัท ปตท. จำ...

“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” CEO ปตท. Run ธุรกิจเดิม แสวงหาธุรกิจใหม่

การดำเนินธุรกิจของ ปตท.ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา แม้จะปรับกลยุทธ์เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี แต่คงมีเป้าหมายการเป็น "บริษัทน้ำมันแห่งชาติ" มาต...

“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ภารกิจ 20 เดือน CEO ปตท.

หลังจากที่ขับเคี่ยวกันมานานระหว่าง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม กับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิ...

บอร์ด ปตท. เห็นชอบ “ชาญศิลป์” นั่งตำแหน่ง CEO ปตท. คนที่ 9

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้ คณะกรรมการบริษั...

ข่าวเด่นวันนี้