หน้าแรก หัวข้อข่าว อิมแพค เมืองทองธานี

ข่าว: อิมแพค เมืองทองธานี

รพ.สมเด็จพระยุพราช น้ำพระราชหฤทัย ถึงพสกนิกรไทย ในถิ่นทุรกันดาน

“…ทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้...

แนะวัยชรา กับ 5 วิธี รับมืออากาศเปลี่ยนแปลง

       อุณหภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยบ่อยในช่วงนี้ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอบอ้าว หากร่างกายปรับตัวไม่ทันจะทำให้ป่วยง่าย โดยเฉพาะโรคระบบท...

ธนาคารชีวภาพฯ แพทย์รามา ความหวังรักษาโรคมะเร็งของอนาคต

       ปัจจุบันมีผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมีมากกว่า 3,...

ข่าวเด่นวันนี้