หน้าแรก หัวข้อข่าว ILO

ข่าว: ILO

เปิดรายงาน ILO อนาคตแนวปฏิบัติด้านแรงงาน อุตสาหกรรมอาหารทะเล

ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปไทย ต้องให้ภาคประชาสังคมสามารถเยี่ยมโรงงานได้ ปรับสภาพการทำงานให้หญิงตั้งครรภ์ และนายจ้างจ่ายค่าธรรมเนี...

กระทรวงแรงงานร่วม ILO ประเมินการใช้แรงงานในธุรกิจอาหารทะเล ตามหลัก GLP

กระทรวงแรงงาน จับมือ ILO พัฒนา GLP ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยมีแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สร้างความเชื่อมั่นตลาดส่งออกสินค้าประมง วั...

ILO แย้งไทยปรับกองทุนชราภาพ ขอเลือก-ขอกู้-ขอคืน หวั่นกระทบยาว

สหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ชี้กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพไทยควรเสริมประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงให้ผู้ประกันตนถอนเงินก่อนกำหนด แนะหั...

เปิดรายงานไอแอลโอ แนวโน้มการจ้างงาน-ประเด็นสังคมปี 2565

รายงานแนวโน้มการจ้างงานและประเด็นสังคมปี 2565-2566 ของไอแอลโอ สะท้อนความเหลื่อมล้ำในการฟื้นตัวของตลาดแรงงานแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ชั่วโมงทำงานท...
ตลาดแรงงาน

ตลาดแรงงานไทยปี’65 ฟื้นตัวช้า จากผลกระทบที่ยืดเยื้อของโควิด

ILO สำรวจตลาดแรงงานไทย แรงงานอายุ 15-24 ปีว่างงานสูง ผลจากมาตรการควบคุมโควิด-19 และเป็นไปได้ว่าการฟื้นตัวของตลาดแรงงานปี 2565 จะเกิดแบบไม่สม...

รายงาน ILO เผย ฉีดวัคซีนครบทุก 14 คน ส่งผลจ้างงานเพิ่ม 1 ตำแหน่ง

ไอแอลโอระบุ ทุก 14 คนที่ได้รับวัคซีนครบในไตรมาส 2 ของปี 2564 เทียบเท่ากับการเพิ่มงานเต็มเวลา 1 ตำแหน่งเข้าสู่ตลาดแรงงานทั่วโลก ประเทศที่มีอั...

กสร. ร่วม ไอแอลโอ แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติหญิง ถูกละเมิดและคุกคาม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือไอแอลโอ พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน แก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติหญิงถูกละเมิดและคุกคาม วันที่ 27 สิงหา...

‘ไอแอลโอ’ ดันอาชีพแม่บ้านเข้าระบบ ลดกดขี่ชั่วโมงทำงาน-ค่าแรง

'ไอแอโอ' ดันอาชีพแม่บ้านเข้าระบบ ลดการกดขี่ชั่วโมงทำงาน-ค่าแรง ในเอเชียและแปซิฟิกมีแรงงานทำงานบ้านกว่า 38.3 ล้านคน เกินครึ่งทำงานโดยไม่จำกัด...

‘ไอแอลโอ’ ระบุพิษโควิดเพิ่มจำนวนแรงงานเด็ก สูงสุดในรอบ 20 ปี

'ไอแอลโอ' ระบุพิษโควิดส่งผลให้จำนวนแรงงานเด็กเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 20 ปี เด็กจำนวนมากอาจถูกบังคับให้ทำงานที่มีรูปแบบที่เลวร้าย เนื่องจากการตก...

ข่าวเด่นวันนี้