สมาคมศิษย์เก่าบางปลาม้า ‘สูงสุมารผดุงวิทย์’ สุพรรณบุรี จัดเสวนาใหญ่ 29 พ.ค. นี้

สมาคมศิษย์เก่าบางปลาม้า ‘สูงสุมารผดุงวิทย์’ เตรียมจัดงานเสวนา การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบางปลาม้า ‘สูงสุมารผดุงวิทย์’ ตามแนวทางการบริหารของสมาคมศิษย์เก่า นำโดย นายเฉลิม ถาวรพานิช  นายกสมาคมศิษย์เก่าบางปลาม้า ‘สูงสุมารผดุงวิทย์’ สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา, รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), นายกิจจา ชูประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล และนางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า ‘สูงสุมารผดุงวิทย์’ ร่วมวงเสวนาแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็น ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า ‘สูงสุมารผดุงวิทย์’

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  09-5518-1880