กทท. ร่วมแถลงข่าวโครงการโลกเสมือนจริง Metapolis

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการโลกเสมือนจริง Metapolis และร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ แนวคิด “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการขับเคลื่อนองค์กรรัฐวิสาหกิจ” โดยบริษัท เมตาโพลิส จำกัด เป็นผู้จัดงานแถลงข่าวและแนะนำรายละเอียดโครงการ Metapolis ร่วมเนรมิตเมืองจำลองเสมือนจริง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยจะพัฒนาให้เป็นเมตาเวิร์สสมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทยในอนาคต ในการนี้ ได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกเสมือนจริง ณ โรงภาพยนตร์ Ultimate Screen พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน      

ทั้งนี้ การท่าเรือฯ มีนโยบายการสื่อสารและถ่ายทอดค่านิยมองค์กร Core Value ภายในองค์กร โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัลโลกเสมือนจริงเต็มรูปแบบ หรือ Metaverse มาประยุกต์กับการทำงานในการช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่พนักงานการท่าเรือฯ ให้สามารถสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลในองค์กร และเป็นแนวทางการดำเนินกิจการของการท่าเรือฯ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่เริ่มนำนวัตกรรมดิจิทัลดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในรูปแบบออฟฟิศเสมือนจริง หรือ Virtual Office  เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานในอนาคต และสอดคล้องกับนโยบาย Hybrid Workplace หรือรูปแบบการทำงานทางไกลและการทำงานในสถานที่