SAMART พร้อมปักหมุดส่ง SAV เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เดือน มี.ค. ปีหน้า

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SAV เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ปัจจุบันผ่านขั้นตอนการยื่นแบบคำขอ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อกลต. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายหุ้นได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 

“SAV จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทที่ 5 ของกลุ่มบริษัทสามารถ โดยเน้นลงทุนในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิก เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS ซึ่งได้รับสัปทานจากรัฐบาลกัมพูชาในการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ ทั่วน่านฟ้ากัมพูชา เป็นเวลารวม 39 ปี นับจากปี 2545 ถึง 2584 

ทั้งนี้การนำ SAV เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการ Unlock Value คือ การสะท้อนมูลค่าที่ควรจะเป็น และเหมาะสม ของ CATS โดย วัตถุประสงค์ของการระดมทุน ก็เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรองรับการขยายธุรกิจใหม่ๆของกลุ่มบริษัทสามารถในอนาคต”  

ข้อมูล บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “SAV” เดิมชื่อบริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ ปัจจุบันได้มีการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”) เพียงบริษัทเดียว ซึ่ง CATS เป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ประกอบธุรกิจดําเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาทุกสนามบินแต่เพียงผู้เดียวตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลประเทศกัมพูชา โดยเริ่มทำสัญญาในปี 2544 และเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี  2545 ถึงปี 2584

ปัจจุบัน CATS เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Service Provider : ANSP) แต่เพียงรายเดียวสำหรับทุกสนามบินในประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีสนามบิน 6 แห่ง ได้แก่สนามบินนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International Airport) สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ (Siem Reap International Airport) และสนามบินนานาชาติสีหนุ (Sihanouk International Airport) ซึ่งเป็นสนามบินที่ให้บริการการบินทั้งในและระหว่างประเทศ รวมไปถึงสนามบินพระตะบอง (Battambang Airport) สนามบินเกาะกง (Koh Kong Airport) และสนามบินสตึงเตรง (Stung Treng Airport) ซึ่งให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศเท่านั้น 

งานควบคุมการจราจรทางอากาศของ CATS สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  1. การควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control Service) เป็นการบริการสำหรับอากาศยานที่กำลังปฏิบัติการ ณ บริเวณสนามบิน โดยเป็นการจัดลำดับการขึ้นลงของอากาศยาน การให้คำอนุญาตในการติดเครื่องยนต์ของอากาศยาน (Start-up Engine) และการให้คำอนุญาตในการขับเคลื่อน (Taxi) ได้แก่ ทางขับ (Taxi way) ทางวิ่ง (Runway) และลานจอด (Apron) รวมทั้งในวงจรการบิน (Traffic Pattern) บริเวณใกล้เคียงสนามบิน (Aerodrome Vicinity) ทั้งนี้ การบริการในส่วนนี้ ดำเนินการโดยหอบังคับการบิน (Aerodrome Control Tower) ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบภายในรัศมี 10 ไมล์ทะเล (Nautical Miles) จากสนามบิน จากพื้นดินจนถึงระยะความสูงประมาณ 3,000 ฟุต
  2. การบริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service)เป็นการบริการสำหรับอากาศยานที่กำลังทำการบินเข้า-ออกระหว่างสนามบินกับเส้นทางบินที่กำหนดไว้ในแผนการบิน (Flight Plan) และเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศยานชนกันในอากาศ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดให้ใช้เส้นทางการบินของอากาศยานแต่ละลำ รวมถึงจัดลำดับในการเข้าไปลงที่สนามบิน การให้บริการดังกล่าวดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Center) ซึ่งตั้งอยู่ที่ CATS Building ณ กรุงพนมเปญ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบภายในรัศมี 30 ไมล์ทะเล (Nautical Miles) จากสนามบิน ความสูงระดับ 3,000 – 10,000 ฟุต
  3. การบริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service) เป็นการให้บริการสำหรับอากาศยานที่บินอยู่ตามเส้นทางบินภายในอาณาเขตแถลงข่าวการบินพนมเปญ โดยมีการให้คำอนุญาต  (Clearance) ในการใช้ความสูงและบินตามเส้นทางบินที่กำหนดไว้ โดยใช้ระบบติดตามอากาศยานเช่น เรดาร์ (Radio Detection and Ranging: Radar) ในการให้คำอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Center : Phnom Penh Area Control Center) ซึ่งตั้งอยู่ที่ CATS Building กรุงพนมเปญ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ความสูง 10,000 – 46,000 ฟุต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ