ราคาน้ำมันวันนี้ (27 ธ.ค. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

น้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลง เติมน้ำมัน
Photo by Dawn McDonald on Unsplash

ราคาน้ำมันวันนี้ (27 ธ.ค. 65) ตามข้อมูลจากปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 34.18 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 32.54 บาท

ด้านราคาดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 43.66 บาท สำหรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.01 น.ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 34.18 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.54 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 32.69 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 42.54 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท
• ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท
• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 43.66 บาท

หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ขณะที่เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ เผยราคาขายปลีกน้ำมันของแบรนด์ต่าง ๆ ดังภาพ

ราคาน้ำมัน 27 ธค 65