ม.จ.จุลเจิม ยุคล แจ้งสาเหตุงดพระราชพิธีฉัตรมงคล 2566

ม.จ.จุลเจิม ยุคล

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งหนังสือเวียน งดพระราชพิธีฉัตรมงคล ม.จ.จุลเจิม ยุคล แจ้งสาเหตุ ระบุอย่าดราม่า

วันที่ 28 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือราชการด่วนที่สุด ที่ นร.0508/ว (ร) 171 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2566

หนังสือราชการดังกล่าว เรียนถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย มีข้อความว่า ด้วยสำนักพระราชวังแจ้งว่า ได้กำหนดการพระราชพิธีการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2566 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดการพระราชพิธีดังกล่าว ในปีพุทธศักราช 2566 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

               

ในวันเดียวกันนี้ ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุข้อความ “ว่ารับรู้ไว้ แล้วก็อย่าดราม่ากันให้มาก”

“สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้งดพระราชพิธีฉัตรมงคล ในวันที่ 2-4 พุทธศักราช 2566 นั้น เพราะจะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์อังกฤษพระองค์ใหม่ สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งจะมีขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 2566”