7 แนวทาง ไกลเบาหวาน

เบาหวาน
คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามา
ผู้เขียน : อ.นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สาเหตุหนึ่งที่เกิดโรคเบาหวานมาจากพฤติกรรมและการใช้ชีวิต เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพตัวเองให้ไกลจากโรคเบาหวานได้

1.เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ลดปริมาณของหวาน อาหารจำพวกแป้งและคาร์โบไฮเดรต เช่น น้ำอัดลม ขนมหวาน เบเกอรี่ ฯลฯ

2.รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง นอกจากลดอาหารหวาน มัน เค็มแล้ว ควรบริโภคอาหารที่มีกากใยสูงอย่างผักใบเขียวให้มากขึ้น และเลือกรับประทานผลไม้รสหวานในปริมาณที่พอเหมาะ

3.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น การเดินเร็ว ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิก ครั้งละประมาณ 30 นาที ให้ได้ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์

4.ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หมั่นสังเกตว่า น้ำหนักลด หรือเพิ่มแบบไม่มีสาเหตุหรือไม่ พยายามคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป

5.เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ ควรลด ละ หลีกเลี่ยง หรือจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะมีผลข้างเคียงกับยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน รวมถึงโรคอื่น ๆ

6.งดสูบบุหรี่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรงดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

7.ใช้ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ แล้ว หากยังไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ คุณหมอจำเป็นต้องใช้ยา ซึ่งยารักษามีทั้งยากิน ยาฉีด ขึ้นอยู่กับระดับน้ำตาลในเลือดและอาการอื่น ๆ

เบาหวานเป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติต่อเนื่อง แม้จะไม่มีอาการ แต่สัญญาณเตือนคือ ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ กระหายน้ำ น้ำหนักลด ตาพร่า ตามัว ฯลฯ เบื้องต้นเมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลิกสูบบุหรี่แล้ว แต่ยังคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ก็จำเป็นต้องใช้ยาเป็นลำดับสุดท้าย