หน้าแรก คอลัมน์

คอลัมน์

ขบคิดต่อไป “ลดขยะพลาสติก” แล้วยังไง

คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ โดย กษมา ประชาชาติ ไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลมากที่สุด เป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองจากจีน อินโดน...

เขตการค้าเสรีไทย-อียู โอกาสท่ามกลางความท้าทาย (1)

คอลัมน์ แตกประเด็น โดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ เ...

แบน “พาราควอต” ยังล่องลอยอยู่ในอากาศ

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย ถวัลย์ศักดิ์ สมรรคะบุตร ยังคงเป็นความสับสนวุ่นวายในกรณีของการ "แบน" 3 สารเคมีกำจัดวัชพืชที่มีอันตรายร้ายแรง "พารา...

สูตรเดิมแก้ร้อนแล้งวิกฤตซ้ำซาก

บทบรรณาธิการ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้อน ทำให้ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินำมาซึ่งปัญหาอุทกภัย วาตภัย ร้...

สูตรลับความสำเร็จ

คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา   หลาย ๆ ท่านคงทราบว่าช่วงนี้ผมกำลังเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)...

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่ผู้ประกอบการควรรู้

คอลัมน์ แตกประเด็น โดย กิตติ ตั้งจิตรมณี รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ   แม้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยจะใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 25...

กระหายข่าวดี

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร   ไม่ทันพ้นหนาว ก็ต้องเตรียมรับร้อนแล้งต้นปีหน้า 2563 ที่น่าจะมาเร็วและรุนแรง เพราะปริมาณน้...

อุตสาหกรรมไทย 1 ทศวรรษ

คอลัมน์ ร่วมด้วยช่วยกัน โดย ดร.จิตเกษม พรประพันธ์, ชุติกา เกียรติเรืองไกร วัชรินทร์ ชินวรวัฒนา, พรชนก เทพขาม ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ...

รัฐเปิดจีนค้าออนไลน์เสรี ทำลายเศรษฐกิจ SMEs เจ๊งระนาว

คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ โดย กฤษณา ไพฑูรย์ ตอนนี้เดินไปไหน มักได้ยินเสียงบ่นทำนองเดียวกันว่า กำลังซื้อเงียบมาก การค้าขายฝืดเคือง มนุษย...

แก้ปม ส.ป.ก.ลดความเหลื่อมล้ำ

บทบรรณาธิการ การอ้างสิทธิเข้าถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือที่ดิน ส.ป.ก. กับที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติของนักการเมืองพรร...

ข่าวน่าสนใจ