คอลัมน์

ผู้นำความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   จากการสำรวจของ "Global Consumer Executive Top of Mind" ประจำปี พ.ศ. 2561 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง 530 รายใน 28 ประเท...

Co-Working Space และ Co-Living Space (ตอนจบ)

คอลัมน์ พินิจ พิเคราะห์ โดย กิติชัย เตชะงามเลิศ www.facebook.com/Vikittichai บทความตอนที่แล้วผมได้พูดถึงธุรกิจ Co-Working Space ว่าเป็นอย่างไรและได้เกริ่นถึงธุรกิจ Co-Living Space ซึ่งกำลังเริ่ม...

CommonSense Robotics ศูนย์เก็บสินค้าด้วยหุ่นยนต์

คอลัมน์ สตาร์ทอัพปัญหาทำเงิน โดย มัชฌิมา จันทร์สว่างภูวนะ โลก e-Commerce คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ให้บริการต้องจำให้ขึ้นใจ คือ เร็วกว่า ถูกกว่า ดีกว่า คาถานี้เริ่มฮิตตั้งแต่ยักษ์ใหญ่ Amazon ถือกำเ...

ดูแลเรียลดีมานด์

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย เมตตา ทับทิม ปลายปี 2561 แบงก์ชาติสกัดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ ไทม์ไลน์ของ "ธปท.-ธนาคารแห่งประเทศไทย" เดินตาม consultation paper เป๊ะ มี 3-4 ขยักเริ่มจากวันที่ 4 ตุลาคม 256...

แนวทางปฏิบัติ เพื่อความเสมอภาค ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คอลัมน์ ระดมสมอง กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในวงกว้างมากขึ้น กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว จึงหยิบยก...

เรื่องราวของ “ไอ้ขี้แพ้”

คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์ ต้องบอกว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคน ต่อให้เกิดมาร่ำรวย มีเงินมีทองมากมายหรือมีครอบครัวเกื้อหนุนค้ำจุนตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำอะไร ...

แก้พืชผลตกต่ำก่อนรากหญ้าล่มสลาย

บทบรรณาธิการ ช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ปีนี้มาถึงพร้อม ๆ กับวัฏจักรราคาที่ส่วนใหญ่ยังเป็นขาลง น่าห่วงว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีซึ่...

แก้ปัญหาลาออกให้เจอ 

คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ http://tamrongsakk.blogspot.com เมื่อวานนี้มีคนโทร.มาถามผมว่า "ทำไมพนักงานเข้าใหม่ถึงลาออกกันเยอะ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมาก ควรจะแก้ยังไงดี...

9 ปมกฎหมาย “ไซเบอร์” กระทบสิทธิ-ขวางพัฒนา ศก.ดิจิทัล

คอลัมน์ ดุลยธรรม โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแ...

แบงก์แย่งตัวมนุษย์ AI

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์ ยุคที่องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวรับกับกระแสดิจิทัลดิสรัปชั่น นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) บล็อกเชน เพ...

ข่าวน่าสนใจ