คอลัมน์

ไทยแลนด์ 4.0 “ทรัพย์สินทางปัญญา” ต้องมี

คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ โดย กษมา ประชาชาติ หลายวันก่อนผู้เขียนไปดูหนังเรื่อง The Current War เป็นเรื่องสงครามกระแสไฟ ระหว่างโทมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์คิดค้นหลอดไฟคนแรกของโลก ที่ถูกขโมย...

ระวังรากหญ้าโคม่า

คอลัมน์ สามัญสำนึก สมปอง แจ่มเกาะ ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีโอกาสขึ้นไปไหว้พระและถือโอกาสเที่ยวเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากดอนเมืองบินตรงสู่เชียงใหม่ จากสนามบินเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่สำน...

จาก “สงครามการค้า” ลามสู่ “สงครามค่าเงิน”

คอลัมน์ ชีพจรเศรษฐกิจโลก โดย ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ เหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างน้อย 2 ประการเกี่ยวกับความขัดแ...

ผังเมืองอีอีซีต้องได้ยินเสียงชาวบ้าน

บทบรรณาธิการ   โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลจะผลักดันต่อเนื่องคืบหน้าตามลำดับ ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การดึงดูดนักลงทุนไทย-ต่างชาติเข้าไปลงทุน การออกกฎระเบียบให...

ธนาคาร ยุค ESG เริ่มแล้ว

คอลัมน์ CSR talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ   การขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนของภาคเอกชนในการที่จะตอบสนองต่อ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ให้ได้ผลอย่างเต็มที่ ยากที่จะสำเร็จได้ด้วยการทำงานแบบ...

คลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ ลดต้นทุนธุรกิจยุคโลจิสติกส์ 4.0

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย วิชิต สังหิตกุล ทีมกรุ๊ป ตามที่เราทราบกันดีว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาลได้พยายามผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ให้กระจายไปทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่องหนึ่งในนั้...

ลุ้น! เมืองต้นแบบจะนะ เปลี่ยนพื้นที่สีแดงเป็นเกตเวย์ที่ 3

คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ โดย กฤษณา ไพฑูรย์ นับเป็นข่าวดีที่ทำให้เริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ในการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดรอยต่อ เมื่อปลายยุครัฐบาล คสช.ได้มีมติเ...

แล้งกลางฝน วิกฤตหนักเกษตรกร

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย ถวัลย์ศักดิ์ สมรรคะบุตร   แม้จะมีฝนตกลงมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าว...

จัดเก็บภาษีลาภลอย ลดภาระกู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

คอลัมน์ดุลยธรรม โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ม.รังสิต รัฐบาลใหม่กำลังเตรียมผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งหลายนโยบายต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้รัฐจำเป็น...

ข่าวน่าสนใจ