บัณฑิต ธรรมประจำจิต CEO ไทยออยล์ คนใหม่

บัณฑิต ธรรมประจำจิต
บัณฑิต ธรรมประจำจิต

บอร์ดไทยออยล์ แต่งตั้ง “บัณฑิต ธรรมประจำจิต” เป็น CEO ใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 21 ธันวาคม 2555 รายงานข่าวจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ในอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น สภาอุตสาหกกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มโรงกลั่นในระดับภูมิภาค

               

สำหรับประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง (Distinction), Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27 เป็นต้น

ด้านประสบการณ์การทำงาน นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ทำงานที่ ไทยออยล์ มานานกว่า 31 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในตำแหน่งวิศวกรผลิต (Technologist) ต่อมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานกับบริษัท Shell Global Solutions International B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการกลั่นน้ำมัน โดยให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก อาร์เจนตินา สิงคโปร์ บรูไน และไทย เป็นต้น