เปิดลิสต์สินค้าขึ้นราคา ปี 2566 ต้นทุนพุ่งอั้นไม่ไหว

สินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต

ผู้ประกอบการขึ้นราคาสินค้าหลังอั้นไม่ไหว จากต้นทุน ค่าไฟ น้ำมัน วัตถุดิบขึ้น ขณะที่กรมการค้าภายในยังขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้า นมผง ปลากระป๋อง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รับปีกระต่าย 2566 พร้อมกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้ามาไม่ต่ำว่า 20-24 ล้านคน แม้เศรษฐกิจในปีนี้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ มีการประเมินว่าจะเติบโต 3.2% แต่ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ประกอบกับสภาวะต้นทุนที่ผู้ประกอบการแบกรับมาเป็นระยะเวลานาน

และยังต้องประสบปัญหาราคาพลังงาน ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม (LPG) ปรับขึ้นจาก 408 บาท เป็น 423 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม ค่าขนส่งที่ปรับขึ้น ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปี 2566 ผู้ประกอบการ เจ้าของสินค้า ผู้ผลิต มีการปรับ “ขึ้นราคาสินค้า” เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ จึงจำเป็นต้องตัดสินค้าในการขึ้นราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งบางรายยังจัดโปรโมชั่นทำการตลาดกระตุ้นยอดขาย ขึ้นราคาสินค้าตั้งแต่ต้นปี

               

แต่อย่างไรก็ดี บางรายการสินค้าที่กระทบต่อภาคประชาชน และอยู่ในรายการสินค้าควบคุม ซึ่งมีทั้งรายการสินค้า 51 รายการ และ 5 บริการควบคุม หากจะขึ้นราคาสินค้าจำเป็นต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายใน ปัจจุบันยังไม่มีสินค้าใดได้ขึ้นราคา โดยกรมได้ขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าออกไปเพื่อช่วยเหลือประชาชน

เช็กสินค้าอะไรที่ปรับขึ้นราคาสินค้าในปี 2566 บ้าง เริ่มด้วย นมถั่วเหลือง แลคตาซอย ปรับขึ้นก่อนใคร 1-2 บาทต่อกล่อง เช่น แลคตาซอยแบบกล่องสำหรับเด็กจาก 5 บาท เป็น 6 บาทต่อกล่อง หลังไม่ได้ขึ้นมาเกือบ 20 ปี พบว่ามีการปรับขึ้นราคาแล้ว ปัจจุบันขนาด 125 มิลลิลิตร (มล.) 1 กล่อง ราคาอยู่ที่ 6 บาท ขนาด 125 มล.แพ็ก 6 กล่อง ราคาอยู่ที่ 36 บาท ขนาด 125 มล. แพ็ก 60 กล่อง (1 ลัง) ราคาปกติอยู่ที่ 310 บาท (เฉลี่ยกล่องละ 5.17 บาท)

กระทิงแดง ประกาศปรับราคาขายปลีกเฉพาะ “กระทิงแดง สูตรคลาสสิค” จาก 10 บาท เป็น 12 บาท จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 สาเหตุต้นทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะ “น้ำตาล”

ส่วนกระทิงแดงสูตรอื่น ๆ ยังคงตรึงราคาเดิม 10 บาท ได้แก่ กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า เอบีซี, กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า ซิงค์ และทีโอเปล็กซ์-แอล และยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าไว้เหมือนเดิมทุกประการขณะที่ บิ๊กแบรนด์อย่าง “เอ็ม-150” ขึ้นราคาสินค้าไปแล้วก่อนใครเมื่อปี 2565

ขณะที่สินค้าอื่นอย่างนมผง ปลากระป๋อง ที่แบกรับต้นทุนไม่ไหวเตรียมจะขึ้นราคา รวมไปถึงผ้าอ้อมเด็ก-ผู้ใหญ่ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ เป็นสินค้าควบคุม กรมการค้าภายในของความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ราคาน้ำมันปาล์มขวด ราคาลดลงสอดคล้องกับต้นทุน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเป็นรายวัน และใช้หลักการ วิน วิน โมเดล (win win model) เน้นดูแลให้เกิดความสมดุล เพื่อให้ผู้ประกอบการ ไปจนถึงบริโภค อยู่ได้โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ก็ยอมรับว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุน และมียื่นของปรับราคาสินค้าเข้ามาบ้าง

อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง เช่น ผงซักฟอก รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ เพื่อกำหนดราคาขายใหม่ แต่จะพิจารณาตามความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนให้มากที่สุด ขณะนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า อย่างไรก็ดี หากพบใครฉวยโอกาสขึ้นราคา ไม่ปิดป้ายแสดงสินค้า ร้องสายด่วน 1569 ได้ทันที

ส่วนกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนเตรียมปรับขึ้นค่ารักษาและบริการทางการแพทย์ โดยอ้างสาเหตุต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับขึ้นค่ากระแสไฟฟ้านั้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 กรมได้ประชุมร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยได้ขอความร่วมมือและกำชับให้การดำเนินการส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

โดยหากโรงพยาบาลจะปรับขึ้นค่าบริการทางการแพทย์จะต้องแจ้งราคาค่าบริการมายังกรมการค้าภายในก่อน โดยกรมจะทำการเผยแพร่ราคาค่าบริการผ่านเว็บไซต์กรมการค้าภายใน เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจใช้บริการ