UBE แต่งตั้ง สุขสันต์ ว่องชูวงศ์ CFO เสริมทัพบริหารธุรกิจพลังงาน

UBE_Tasuko product

UBE ประกาศแต่งตั้ง “สุขสันต์ ว่องชูวงศ์” ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เสริมแกร่งกลยุทธ์ด้านการเงิน ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ “UBEYOND” ด้วยการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการยกระดับธุรกิจแป้งมันสำปะหลังให้ทะยานสู่ธุรกิจอาหาร ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการบริโภคที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ใส่ใจเรื่องดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ และดีต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า

บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งในการประกาศแต่งตั้ง นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) เพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์ด้านการเงินและการลงทุน และร่วมขับเคลื่อนการเติบโตตามแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ที่ควบคู่กับกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรแบบ “UBEYOND” ที่มุ่งเป้าสร้างการเติบโตที่ยกระดับด้วยนวัตกรรม สู่การเป็น Food Tech Company ผู้นำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต

สุขสันต์ ว่องชูวงศ์
สุขสันต์ ว่องชูวงศ์

“บริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายสาขาของนายสุขสันต์ จะช่วยเติมเต็มความแข็งแกร่งให้บริษัทสามารถเดินหน้าในปีที่ท้าทาย ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้”

Advertisement

ด้าน นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ CFO ของ UBE กล่าวว่า จุดเด่นของ UBE คือการเป็นผู้นำในธุรกิจที่มากกว่า ผลิตภัณฑ์พลังงาน แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าตลอดห่วงโซ่ คือ แป้งมันสำปะหลัง และฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิก ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของโลก จึงเห็นโอกาสที่จะผลักดันต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต UBE มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้มีศักยภาพในการลงทุนต่อยอดโครงการใหม่ ๆ

โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา และแสวงหาโอกาสต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อยกระดับสินค้าจากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งในปีนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่กลยุทธ์ด้านการเงินจะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อทำให้แผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ นายสุขสันต์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ จาก International University of Japan มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท นายสุขสันต์ มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจอาหาร มากว่า 5 ปี ในบริษัทผลิตและแปรรูปอาหารทะเลและบริษัทผลิตอาหารสัตว์น้ำชั้นนำ รวมถึงสถาบันการเงินในต่างประเทศ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ UBE ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,199.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 329.2 ล้านบาท โดยตั้งเป้าเติบโตในปี 2566 อยู่ที่ 10% ด้วยกลยุทธ์การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรสูง รวมถึงเดินหน้าธุรกิจกาแฟที่ยังเติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ UBE ยังติดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 4 ดาว ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ารับการประเมิน สะท้อนศักยภาพและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยมีบรรษัทภิบาลเป็นพื้นฐาน ด้านการตลาดในประเทศ ผลิตภัณฑ์ทาสุโกะ ยังได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนที่รักสุขภาพและกลุ่มผู้ที่แพ้กลูเตนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รับรางวัลการันตีคุณภาพความอร่อยระดับสากล “2023 Superior Taste Award” ใน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิก 100% ได้รับรางวัล 2023 Superior Taste Award 3 ดาว 2) แป้งทอดกรอบ รสสไปซี่ ได้รับรางวัล 2023 Superior Taste Award 2 ดาว

Advertisement

3) ฟลาวมันสำปะหลังสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้ก ได้รับรางวัล 2023 Superior Taste Award 2 ดาว และ 4) แป้งทอดกรอบ รสกลมกล่อม ได้รับรางวัล 2023 Superior Taste Award 1 ดาว พร้อมเดินหน้าการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มการเข้าถึงลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามแนวคิด “UBEYOND” ที่ตั้งไว้ต่อไป