พาณิชย์เข้มตรวจชุดสังฆทาน ก่อนวันมาฆบูชา พบฉวยโอกาสจับทันที

กรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ช่วงวันมาฆบูชา ป้องกันผู้บริโภคโดนเอารัดเอาเปรียบ ย้ำต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา หากตรวจสอบเจอ ดำเนินตามกฎหมายทันที

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ที่ร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ บริเวณหน้าวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ ก่อนที่จะถึงวันมาฆบูชา วันที่ 6 มี.ค. 2566 ว่า กรมได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ รวมถึงตรวจสอบการจำหน่ายของห้างสรรพสินค้าทั่วไปอย่างใกล้ชิด

โดยเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม และป้องกันการโดนเอารัดเอาเปรียบ ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมกำกับดูแลค่าครองชีพของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม

ทั้งนี้ กรมได้กำชับให้ร้านค้าและผู้ประกอบการต้องแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะที่บรรจุ โดยรายการและราคาของสินค้า ต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร

Advertisment

“สินค้าชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม สินค้าอุปโภคบริโภค มีให้เลือกหลายแบบหลายราคา จึงแนะนำให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า หากไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะมีการตรวจสอบให้ความเป็นธรรม”

ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ