เปิดวอร์รูม เกาะติดเหตุการณ์น้ำทะลักเข้าเรือกักเก็บน้ำมันดิบ เชฟรอน

เรือเชฟรอนน้ำเข้า
(แฟ้มภาพ)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดวอร์รูมเกาะติดเหตุการณ์น้ำทะลักเข้าเรือกักเก็บน้ำมันดิบเชฟรอน พร้อมสนับสนุนปฏิบัติการกู้สถานการณ์

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับเรือกักเก็บน้ำมันดิบเบญจมาศ 2 ของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าตัวเรือยังอยู่ในสภาพที่สามารถลอยตัวได้อย่างปลอดภัย และบริษัทได้ทำการหยุดการผลิตของแหล่งน้ำมันดิบเบญจมาศทั้งหมด เพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซ้ำซ้อน

สราวุธ แก้วตาทิพย์
สราวุธ แก้วตาทิพย์

โดยได้มีการตรวจสอบพบว่าไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันดิบที่เก็บไว้ภายในตัวเรือแต่อย่างใด แต่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นพนักงานของบริษัทผู้รับจ้างการควบคุมและบำรุงรักษาเรือ

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดตั้งวอร์รูม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานงานอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ รวมทั้งได้สั่งการให้บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการกอบกู้สถานการณ์ฉุกเฉินนี้ โดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการอุดช่องทางน้ำผ่านเข้าเรือ และการปั๊มน้ำออกจากเรือต่อไป” นายสราวุธกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะอยู่ในวงจำกัดเฉพาะภายในเรือ และการหยุดผลิตแหล่งน้ำมันดิบชั่วคราวดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันดิบจำนวนประมาณ 13,000 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติจำนวนประมาณ 45 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศในภาพรวม

ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต โดยได้กำชับให้บริษัทดำเนินการช่วยเหลือและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุด

สำหรับกรณีดังกล่าว บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) แจ้งว่า ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เกิดเหตุ ณ เรือกักเก็บปิโตรเลียม “เบญจมาศ 2” (BFSO2) น้ำทะเลทะลักเข้าตัวเรือ ขณะทำการซ่อมบำรุงวาล์วเปิดปิดน้ำทะเล ในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ส่งผลให้พนักงานของบริษัทผู้รับจ้างการควบคุมและบำรุงรักษาเรือดังกล่าว เสียชีวิต 1 ราย