จีไอที คัดเอกชน 13 ราย ผ่าน เสน่ห์ใต้ ดันสินค้าออกสู่ตลาด

จีไอที คัดเอกชน 13 ราย ผ่าน “เสน่ห์ใต้” ดันสินค้าออกสู่ตลาด

สินิตย์ เผย เสน่ห์ใต้ GIT คัดผู้ประกอบการใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แล้ว 13 ราย ผลักดัน เกิดสินค้ารายการใหม่ ออกสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ถึงผลการดำเนินโครงการ “เสน่ห์ใต้” หรือ The Southern Shine by GIT ที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยพัฒนาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา สตูล และภูเก็ต

จีไอที คัดเอกชน 13 ราย ผ่าน “เสน่ห์ใต้” ดันสินค้าออกสู่ตลาด

โดยล่าสุดได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้แล้วจำนวน 13 ราย ที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อผลิตเครื่องประดับต้นแบบอัตลักษณ์เสน่ห์ใต้ ก่อนที่จะนำชิ้นงานนั้น ๆ ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ

Advertisement

สำหรับผลงานของผู้ประกอบการ 13 รายที่ผ่านการคัดเลือกนั้น มีหลายรายที่น่าสนใจ โดยมีการนำผ้าบาติก ย่านลิเภา เครื่องถม เครื่องประดับมุก มาประกอบใช้ทำเป็นเครื่องประดับ โดยมั่นใจว่าจะได้เห็นเครื่องประดับในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์ และเป็นเครื่องประดับที่ตรงตามเทรนด์ความต้องการของโลกที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

จีไอที คัดเอกชน 13 ราย ผ่าน “เสน่ห์ใต้” ดันสินค้าออกสู่ตลาด

ซึ่งจะทำให้เครื่องประดับของไทยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้อุตสาหกรรมมีการพัฒนา ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ GIT ได้ลงพื้นที่ไปยัง 4 จังหวัดภาคใต้ โดยนำผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับท้องถิ่น และได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้า E-Marketing การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

พร้อมได้ถ่ายทอดประสบการณ์และการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์ การนำอัญมณีประเภทต่าง ๆ มาผสมผสานกับวัสดุตัวเรือนที่หลากหลาย หาได้ภายในท้องถิ่น และกลยุทธ์การสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นถึงความงดงาม โดดเด่น และคุณค่าของอัตลักษณ์ภาคใต้ ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม ความงามของธรรมชาติ

จีไอที คัดเอกชน 13 ราย ผ่าน “เสน่ห์ใต้” ดันสินค้าออกสู่ตลาด

Advertisement