ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 24 ได้รับชดเชย 3 ชนิดข้าว

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 24
ภาพจาก PIXABAY

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 24 ได้รับชดเชย 3 ชนิดข้าว ขณะที่ ราคาข้าวเปลือกยังทรง

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66

โดยสัปดาห์นี้เป็นการประกาศราคางวดที่ 24 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2566 โดยปรากฏว่า

1.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 13,591.10 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 408.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,542.40 บาท

2.ข้าวเปลือกปทุมธานี มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 10,889.72 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 110.28 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,757.00 บาท

Advertisment

3.ข้าวเปลือกเจ้า มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 9,878.44 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 121.56 บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 3,646.80 บาท

4.ข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 12,218.98 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประกันที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้

5.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว

โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิงวดที่ 24 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566

Advertisment

นายอุดมกล่าวอีกว่า ในงวดที่ 1-23 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.627 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,861.71 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.641 ล้านครัวเรือน วงเงิน 54,004.91 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ กรมได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569

ผู้แทนสมาคมค้าข้าวไทยให้ข้อมูลว่า สถานการณ์การซื้อขายข้าวในตลาดช่วงนี้เน้นไปที่ข้าวขาว เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของราคา มีขยับขึ้นลงบ้างเล็กน้อยยกเว้นข้าวเหนียวที่ราคาขยับขึ้นตามความต้องการของตลาด สำหรับสถานการณ์การส่งออก

ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศให้ข้อมูลว่า ปริมาณการส่งออกจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 สามารถส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 1.8 ล้านตัน เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่เริ่มมีเสถียรภาพ ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงประเทศคู่แข่งที่ยังคงมีนโยบายให้เก็บข้าวไว้บริโภคภายในประเทศ ทำให้การส่งออกของไทยปีนี้คาดว่าจะเป็นไปได้ด้วยดี อาจจะได้ถึง 8 ล้านตัน โดยประมาณ

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 24

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 24