พลังงานหารือคลัง เกาะติดราคาดีเซลโลก พร้อมยื่น กกต.ตรึงถึงสิ้นปี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พลังงานหารือคลัง เกาะติดราคาดีเซลโลก ชี้หากจำเป็นต้องช่วยประชาชน พร้อมยื่น กกต.ตรึงถึงสิ้นปีก็พร้อม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบคำถามเรื่องยกเลิกต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลที่กำลังจะสิ้นสุดลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ว่า ต้องหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาดีเซลหากมีความผันผวน หรือต้องช่วยเหลือ โดยคงราคาเดิมลิตรละ 32 บาทไว้จนถึงสิ้นปี ต้องขอทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ต้องดำเนินการ

เนื่องจากตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ และยังพอมีเวลา อีกทั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ยังคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว

               

ส่วนความเห็นในฐานะของประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) กล่าวว่า มีการเตรียมพร้อมแนวทางไว้ก่อนยุบสภาเรียบร้อยแล้ว โดยราคาน้ำมันดีเซลต้องอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องดูในหลายมิติทั้งอัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้านประกอบ โดยกรอบราคาดังกล่าวต้องมีความยืดหยุ่นที่ปรับตามสถานการณ์

ส่วนเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมฝนด้านอื่น นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ปัจจุบันนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ จึงทำได้เพียงการยื่นข้อเสนอ แต่ต้องรอทาง กกต.เป็นผู้อนุมัติ