ฝนถล่ม ชัยนาท-อ่างทอง-ฉะเชิงเทรา กรมชลประทานเร่งติดเครื่องสูบน้ำเพิ่ม

ฝนถล่ม 3 จว. 'ชัยนาท-อ่างทอง-ฉะเชิงเทรา'

กรมชลประทานลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รับมือน้ำหลากต่อเนื่อง หลังมีฝนตกลงมาเพิ่ม 3 จังหวัด “ชัยนาท-อ่างทอง-ฉะเชิงเทรา”

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจากกรมชลประทานระบุว่า กรมได้ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ หลังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งระบายน้ำจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งยังได้เสริมคันดินกั้นน้ำ เพื่อลดผลกระทบ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ

               

1.จังหวัดชัยนาท

ส่งรถแบ๊กโฮ จำนวน 1 คัน เสริมคันดินกั้นน้ำ บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา วัดลัดเสนาบดี (วัดเกาะ) รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ในเขตพื้นที่อำเภอสรรพยาอีกด้วย

2.จังหวัดอ่างทอง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ

3.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่ริมถนนปากทางเข้า วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ตำบลคลองเปร็ง อำเภอเมือง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง และขนาดท่อ 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลอง 19 และคลอง 20 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

กรมชลประทานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง