สนค. สรุปสถานการณ์ อิสราเอล – ฮามาส ไฮไลท์ ประจำวัน

อิสราเอล - ฮามาส

สนค. สรุปสถานการณ์ อิสราเอล – ฮามาส ไฮไลท์ ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) สรุปสถานการณ์ความไม่สงบ อิสราเอล – ปาเลสไตล์  ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2566

ไฮไลท์สำคัญ หลังจากที่เริ่มมีการใช้ความรุนแรงในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ดังนี้

               

1.กองทัพอิสราเอลออกคำเตือนให้อพยพพลเรือนออกจากตอนเหนือของฉนวนกาซาภายใน 24 ชม. ก่อนเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งสำคัญต่อกลุ่มฮามาส

2.กลุ่มฮามาสปลุกระดมให้ฝ่ายสนับสนุนจัดการประท้วงใหญ่ต่อต้านอิสราเอลในวันศุกร์ที่ 13 ต.ค. ซึ่งถือเป็น “วันแห่งความโกรธแค้น”

3.UN ร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 294 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ชาวปาเลสไตน์ หลังมีผู้พลัดถิ่นเพิ่มขึ้นกว่า 4 แสนราย

4.แพลตฟอร์ม X ลบบัญชีที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสหลายร้อยบัญชีหลังเกิดสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส

5.สำนักงานพลังงานสากล (IEA)  ชี้ตลาดน้ำมันยังคงเสี่ยง หลังการสู้รบอิสราเอล-ฮามาสยืดเยื้อ