บางจากฯ ซื้อน้ำมันใช้แล้ว ไก่ย่าง 5 ดาว-S&P ผลิตน้ำมันเครื่องบินยั่งยืน

บางจากฯ ซื้อน้ำมันใช้แล้ว ไก่ 5 ดาว-S&P ผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” นำไปผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจาก 2 พันธมิตรธุรกิจอาหาร ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน เจ้าของแบรนด์ไก่ 5 ดาว และบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ S&P เพื่อนำไปผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF ภายใต้โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง”

โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาผลิตน้ำมัน SAF ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการบิน ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้ง Bio-Circular-Green Economy อย่างครบวงจร และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภค

               

โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ได้เริ่มรวบรวมน้ำมันใช้แล้วจากร้านไก่ 5 ดาว กว่า 130 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

รวมถึงจากร้านอาหารและเบเกอรี่ S&P ที่เข้าร่วมโครงการในเฟส 1 จำนวน 113 สาขา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566