วันเด็กแห่งชาติ 2567 “เศรษฐา-พัชรวาท” เปิดทำเนียบจัดกิจกรรมเพียบ

วันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ 2567 นายกฯ เศรษฐา-พัชรวาท” เปิดทำเนียบจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างการเรียนรู้เด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด

วันที่ 13 มกราคม 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด” (Kids Change, World Change)” พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกเดือด

โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรม ส่งต่อโลกที่สดใส ให้กับเด็กและเยาวชน ณ บริเวณโซนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติที่สำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

และในปี 2567 นี้ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนไทย ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด (Kids Change, World Change)” ณ บริเวณโซนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ถึงความสำคัญถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เกิดความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พร้อมตั้งรับ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมของกระทรวงฯ ร่วมส่งต่อโลกที่สดใส ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป

“กิจกรรมในวันนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมสาระความรู้มากมาย จากพี่ ๆ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

โดยแบ่งโซน ประกอบด้วย “โซนการเรียนรู้ลดโลกเดือด” 3 โซน ได้แก่ โซนสีเขียว (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ) เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนมีชีวิต ขุดซากดึกดำบรรพ์ ประโยชน์ของต้นไม้และคาร์บอนเครดิต โซนสีฟ้า (ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน) เรียนรู้การใช้น้ำอย่างอย่างรู้คุณค่า และโซนสีชมพู (ด้านสิ่งแวดล้อม) เรียนรู้ความหลากหลายชีวภาพ การลดมลพิษ PM2.5 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “เกมส่งเสริมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” กับการแสดงบนเวทีกลาง ตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย “ขบวนพาเหรดสัตว์โลกน่ารัก”

พร้อมด้วย เจ้าหญิง เจ้าชายดิสนีย์ โจ๊กเกอร์และผองเพื่อน ที่มาร่วมสร้างสีสันกว่า 30 ตัว อาทิ น้องต้นกล้าสัก น้องไบโอ มิสเตอร์บาดาล ไดโนเสาร์ นักธรณี น้องหยดน้ำ กัปตันทีโก้ และสัตว์ทะเลหายาก

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน และขอให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันง่าย ๆ เช่น เดินทางโดยใช้รถสาธารณะ เพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษ พกแก้วน้ำ กล่องข้าว ช้อนส้อมส่วนตัว พกถุงผ้าสำหรับใส่ของ เพื่อลดขยะพลาสติกแบบ ครั้งเดียวทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกประเภท เพื่อนำไปรีไซเคิลและจัดการได้อย่างถูกต้อง ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้าน ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เท่านี้เด็ก ๆ ก็สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกเดือดได้

ทั้งนี้ ภายในงานใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนคนเข้าร่วมงาน ขนาดพื้นที่ ระยะเวลาจัดงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าในงาน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน นำมาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการนำมาชดเชยกับการปลดปล่อยคาร์บอนของงานนี้จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ทำให้การจัดงานครั้งนี้มีการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์