ธรรมนัส สั่งด่วนตั้งศูนย์บัญชาการช่วยชาวบ้านแก้น้ำเค็มรุก ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ

ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ สถานีสูบน้ำท่าถั่ว-สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร จ.ฉะเชิงเทรา สั่งด่วนตั้งศูนย์บัญชาช่วยผู้ประสบปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ

วันที่ 18 เมษายน 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณสถานีสูบน้ำท่าถั่วและสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รมว.ธรรมนัส ได้สั่งการด่วนให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในคลองประเวศบุรีรมย์เป็นกรณีฉุกเฉิน โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงและตรงจุด ในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมชลประทาน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อเร่งระบายน้ำเค็มออกจากคลองประเวศฯ และคลองสาขาออกสู่แม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ลำเลียงน้ำจากพื้นที่ตอนบนมาช่วยเจือจางน้ำเค็มอีกทางหนึ่งด้วย

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านพืช และด้านประมง เพื่อการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้โดยเร็วที่สุด อีกทั้งให้มีการระดมรถบรรทุกน้ำสำหรับแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากระบบประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถสูบน้ำจากคลองมาผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมถึงเตรียมวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

Advertisment