ภูมิธรรมจัด workshop ผู้บริหารพาณิชย์ ลุยงานสร้างทีมพาณิชย์ยุคใหม่

ภูมิธรรม เวชยชัย
ภูมิธรรม เวชยชัย

”ภูมิธรรม“ จัด workshop ล้อมวงคุยผู้บริหารพาณิชย์ แชร์ไอเดีย สร้างทีมพาณิชย์ทันโลกยุคใหม่ เป็นที่พึ่งหวังของประชาชน

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมระดมสมอง แนวทางการบูรณาการการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดี ผู้ตรวจราชการ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมทั้งหมด เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารกระทรวงแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการไทยในการสร้างรายได้ให้ประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีจุดเด่น คือ ผู้บริหารและบุคลากรโดยรวมเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถสูง แต่มีจุดอ่อนอยู่ที่การทำงานมีลักษณะเป็นไซโล ต่างกรมต่างทำ ขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ กลายเป็นภาพกรมเด่นกว่ากระทรวง

การจัด workshop ครั้งนี้ มี 4 ประเด็นที่อยากให้ผู้บริหารกระทรวงช่วยกันนำเสนอความคิดเห็น คือ

Advertisment

1.ทำอย่างไรให้ทุกคนเกิด Sense of Belonging ของความเป็นกระทรวงพาณิชย์ รู้สึกเป็นเจ้าของกระทรวง

2.ทำอย่างไรให้บุคลากรกระทรวงทุกระดับให้เข้าใจบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนไป ให้เกิดการทำงานเชิงรุก

3.จะพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ในด้านการค้า ทั้งข้าราชการในกระทรวง กระทรวงอื่น ๆ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการอย่างไร รวมทั้งการทำให้บุคลากรคนรุ่นใหม่ของกระทรวงได้เห็นความก้าวหน้า (Career Path) ที่ชัดเจน

4.กระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกันดูแลผู้ประกอบการรายเล็กอย่างไร

Advertisment

อย่างไรก็ดี ประชุมครั้งนี้ อยากเห็นผู้บริหารทุกท่านแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ อะไรที่ท่านเห็นว่าเป็นปัญหาและควรแก้ไข ตนพร้อมรับฟังในทุกประเด็น เพื่อจะได้รวบรวมความเห็นจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มุ่งไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ บริหารจัดการงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคลอย่างมียุทธศาสตร์ รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมียุทธศาสตร์