พาณิชย์จัดประชุม Thailand Rice Convention 2019 มั่นใจส่งออกข้าวปี’62 ได้ 10 ล้านตัน

พาณิชย์จัดประชุม Thailand Rice Convention 2019 มั่นใจส่งออกข้าวปี’62 ได้ 10 ล้านตัน สวนทาง ส.สมาคมผู้ส่งออกข้าวยืนเป้า 9.5 ล้านตัน หลังบาทแข็งกระทบราคาส่งออกไทยแพง-สงครามการค้าทุบกำลังซื้อ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยใยโอกาสเป็นประธานการประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 หรือ Thailand Rice Convention 2019 : TRC 2019 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562ว่า ปีนี้กระทรวงยังคงเป็าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ 10 ล้านตัน โดยมูลค่าการส่งออกคาดการณ์ว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพราะมีหลายชนิดที่มีการปรับราคาสูงขึ้น

“เหตุที่คงเป้าหมาย เพราะมองว่าสงครามการค้าไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคข้าว และภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้แนวโน้มราคาข้าวไทยสูงขึ้น โดยไม่ว่ารัฐบาลจะมาจากพรรคการเมืองใดก็ยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายการส่งเสริมข้าวไทย เพราะเกี่ยวข้องกับเกษตรกร 4 ล้านครัวเรือน”

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าว่า การดำเนินนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวไทย ไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะมาจากพรรคการเมืองใด ควรเดินหน้านโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยใช้การตลาดนำการผลิตอย่างต่อเนื่อง และไม่กำหนดนโยบายใดที่จะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด และหวังว่าจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ทั้งผู้ส่งออก โรงสี และชาวนาได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน จากการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกัน จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่เป็นคู่ค้ากับสหรัฐและจีน เมื่อเศรษฐกิจชะลอจะทำให้กำลังซื้อลดลงโดยลดการนำเข้าหรือนำเข้าจากประเทศอื่นที่มีราคาถูกกว่า อย่างเช่น เวียดนามที่ข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ไทยอยู่ที่ตันละ 385-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากเงินบาทที่แข็งค่า โดยต้องการให้ธนาคารแหงประเทศไทยดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค หรืออยู่ที่ประมาณ 32 บาท ซึ่งถือว่าเหมาะสม เพราะหากเงินบาทแข็งค่ามากเกินไปจะไม่สามารถแข่งขันได้

สำหรับการส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน ส่งออกได้ 3.1 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 8 แสนตัน คาดว่าทั้งปีจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย ที่ส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ส่วนเวียดนามคาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน


สำหรับการจัดงานนี้ จัดภายใต้แนวคิด ‘ข้าวยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต’ เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะเป็นผู้นำด้านการผลิต การส่งออก และแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากไทยและต่างประเทศ เกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 800 คน