ครม.ห้ามตั้งรง.เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต กันเหล็กส่วนเกิน-ด้อยคุณภาพจากต่างประเทศ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. …. เพื่อเป็นมาตรการระยะสั้นในการแก้ไขปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินจากต่างประเทศ โดยการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเก่าและด้อยคุณภาพเข้ามายังประเทศไทย การนำเข้าเหล็กที่ด้อยคุณภาพและใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัย ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งประกาศฉบับนี้ มีข้อยกเว้นสำหรับโรงงาน 1.โรงงานที่ผลิตเหล็กเพลา เหล็กลวดหรือเหล็กรูปพรรณที่ทำขึ้นด้วยวิธีรีดร้อนหรือรีดเย็น ที่ได้รับเอกสารการตรวจสอบกระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และลูกรีดจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.การขอตั้งหรือขยายโรงงานที่ได้ยื่นคำขอเกี่ยวกับการตั้งหรือขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี และได้รับความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

Previous article“ประยุทธ์” เชื่อ “ชิม ช้อป ใช้” ได้ผล จึงถูกโจมตี ย้ำไม่ถือธงนำแก้ รธน. ถ้าทำได้ก็ทำไป
Next articleศูนย์วิจัยกสิกรฯชี้หนี้ครัวเรือน Q2/62 ทรงตัวที่ 78.7%