ยังลงทะเบียนได้ เงินประกันไฟฟ้า หลังทยอยคืนแล้ว 8.7 พันล้านบาท

ค่าไฟฟ้า-728x485

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยข้อมูลคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว 5.85 ล้านราย เป็นเงิน 8.7 พันล้านบาท ยังเปิดรับทะเบียนไม่มีกำหนดสิ้นสุด 

วันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เผยข้อมูลมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า จากผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 5.85 ล้านราย รวมเป็นเงิน 8,750 ล้านบาท โดยเป็นข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับมาตรการดังกล่าว เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี 3 มาตรการด้วยกัน ได้แก่

               
  • มาตรการที่ 1 คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดย PEA ได้คืนเงินประกันให้กับผู้ใช้ไฟที่ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องแล้วกว่า 5.85 ล้านราย เป็นเงิน 8,750 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)
  • มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำออกไปอีก 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร
  • มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 (โดยใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน) ดังนี้
  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)
  3. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนฐาน (ธันวาคม 2563)

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา มีประชาชนสอบถามผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ยังสามารถลงทะเบียนขอคืนเงินประกันดังกล่าวได้หรือไม่ เนื่องจากตนเองยังไม่ได้ลงทะเบียน

ด้าน กฟภ. ระบุว่า ผู้ที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า กฟภ. ระบุว่า ยังสามารถลงทะเบียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th หรือยื่นเรื่องที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่