ปลูกกัญไม่ได้แปลว่าขายได้ ส่องต้นทุน ค่าใบอนุญาตผลิตสารสกัดกัญชา

กัญชา กัญชง
PHOTO : Harrison Haines

ปราย พันแสง เผยข้อมูล “ปลูกกัญ” แล้วไม่ได้แปลว่าขายได้ ส่องต้นทุน “ค่าใบอนญาตผลิตสารสกัดกัญชา” สูงสุด 5 หมื่นบาท/ใบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เพจปราย พันแสง นักเขียนชื่อดัง ได้แชร์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาเสรี โดยมีสาระสำคัญ ที่ตอนหนึ่งที่ระบุถึง “ต้นทุน” ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันว่า การขอจดแจ้งการปลูกใช้ในครัวเรือนผ่านแอป “ปลูกกัญ” จะมีอายุใบจดแจ้งออนไลน์ 1 ปี ประเด็นที่ 2 การ “จดแจ้งการปลูกกัญชา-กัญชง” นี้ “มิได้คุ้มครองหรืออนุญาตให้ผู้จดแจ้งการปลูกกระทำการผลิต” (พ.ร.บ.นี้ระบุความหมายการผลิตว่า การเพาะปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาตร์)

นั่นหมายถึงเมื่อคุณจดแจ้งการปลูกที่มีอายุใบจดแจ้งการปลูก 1 ปีนั้นแล้ว คุณยังไม่ได้มีสิทธิเพาะปลูกกัญชา-กัญชง (ซึ่งถูกนับความหมายเป็นการผลิต) ได้โดยไม่ถูกจับนะ เพราะคุณต้องได้รับ “ใบอนุญาตผลิต” เสียก่อน การเพาะ ปลูก กัญชา-กัญชงในบ้านคุณตามที่จดแจ้งไปแล้วนั้นถึงจะถูกกฎหมาย ไม่ถูกแจ้งข้อหา “ผลิตกัญชา-กัญชง โดยไม่ได้รับอนุญาต” หากมีเจ้าพนักงานสงสัยและใช้อำนาจเข้าตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้ตามที่ พ.ร.บ.นี้ ยกเว้นอำนาจให้

และเจ้าหน้าที่ยังสามารถ “อายัดทรัพย์สิน” ที่เกี่ยวกับการ “ผลิต” ทั้งเพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์วิทยาศาสตร์ของคุณทั้งหมดได้ทันทีตามอำนาจใน พ.ร.บ.นี้ การเพาะ ปลูก ผสม ปรุง (อาหาร) แปรสภาพ, เปลี่ยนรูป กัญชง-กัญชาของคุณในทางใด ๆ ก็จึงยังเป็นสิ่งผิดตามกฎหมาย “ไม่ได้รับอนุญาตทำการผลิต” อยู่วันยังค่ำ ถึงแม้คุณจะมีใบจดแจ้งปลูกอายุ 1 ปีก็ตาม

โดยข้อมูลระบุว่า อัตราค่าใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ราคาใบละ 50,000 บาท ใบอนุญาตผลิตแปรสภาพ, เปลี่ยนรูป, สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (สกัด) ราคาใบละ 50,000 บาท แยกจากใบอนุญาตผลิต (ปลูก) และทุกคำขอใบอนุญาตมีค่าคำขอ 7,000 บาท ก็อาจจะถูกตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่

สำหรับกัญชง (Hemp) ตามนิยาม คือ ชื่อเรียกรวมของพืชใน Genus Cannabis ที่ผลิตแค่เพียง “สารสมาธิ CBD “-” ไม่ผลิตสารเมาTHC” หรือผลิตเพียงน้อยมากไม่เกิน 0.2% ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเส้นใย อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตกระดาษ เสื้อผ้า ในวัฒนธรรมชนเผ่า และวัฒนธรรมพื้นเมืองทั่วโลก

กัญชา (Cannabis) คือชื่อเรียกรวมของพืชใน Genus Cannabis ที่ “ผลิตทั้งสารสมาธิ CBD และสารเมา THC” ในนิยามทางกฎหมาย คือ ผลิตสารเมา THC มากกว่า 0.2% ขึ้นไป

“สารเมา THC” นั้น แท้จริงคือเป็นสารที่มีประโยชน์สรรพคุณทางการแพทย์และการรักษาโรคต่าง ๆ สูงที่สุดของพืชชนิดนี้นั่นเอง แต่มันผลิตได้เฉพาะจาก “ก้านช่อดอกเพศเมีย” ของ Cannabis เท่านั้น


ดังนั้น กัญชงที่ผลิต THC ได้ < 0.2% นั่นหมายถึง พืช Cannabis เพศผู้หรือเพศกระเทยที่ผลิต THC ได้น้อยมาก หรือเพศเมียที่ถูกคัดสรรทางพันธุกรรมให้ “ผลิตสารที่มีสรรพคุณสูงสุด (THC) ได้น้อยที่สุดไม่เกิน % ที่กฎหมายกำหนด”