ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ เทียบโอนหน่วยกิตให้ส่วนลด 50%

ม.รามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค 2/2565 ระหว่าง 10 ต.ค.-21 พ.ย. 65 เฉพาะส่วนกลาง สิทธิพิเศษ ผู้เทียบโอนหน่วยกิต ลดค่าเทียบโอน 50%

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะส่วนกลาง)

โดยเปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://iregis2.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม-21 พฤศจิกายน 2565 และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2563 (ทุกวัน) ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)

ทั้งนี้ ยังให้สิทธิพิเศษปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จาก ม.ร.

รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้น ทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น