32 สถาบันอุดมศึกษา ตีตลาดเมียนมา ดึงนักเรียน ม.ปลายเรียนต่อไทย

นักศึกษา
ภาพจาก PIXABAY

หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทยรวม 32 แห่ง ตีตลาดเมียนมา ร่วมออกบูทงาน Thai Education Fair ที่กรุงย่างกุ้ง ในวันที่ 7 เมษายนนี้ เพื่อเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายจากเมียนมาเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยไทย

วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา (Royal Thai Embassy, Yangon) ได้เปิดเผยรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบัน รวมถึงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ รวม 32 แห่ง เตรียมออกบูทงานมหกรรมด้านการศึกษาในเมียนมา 7th Thai Education Fair Myanmar (2024) วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่โรงแรม Sedona ในกรุงย่างกุ้ง

โดยในงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าเมียนมาที่จบจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand : AMAUT) และสถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา ถือเป็นงานโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูล เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาชาวเมียนมาให้เดินทางมาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

ซึ่งจะมีรุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ที่เคยมาเรียนในไทยให้กับรุ่นน้อง ๆ ที่สนใจ รวมถึงแนะนำคณะวิชา มหาวิทยาลัย บอกรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ในการโอนย้ายหน่วยกิตจากโรงเรียนมัธยมในเมียนมา มาใช้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของไทย รวมถึงโอกาสในการขอทุนการศึกษา

อย่างไรก็ตาม สำหรับงาน Thai Education Fair Myanmar นั้น มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งแรกถูกจัดขึ้นเมื่อปี 2561 มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเข้าร่วมกว่า 23 แห่ง และปีนี้มีมหาวิทยาลัยไทย สถาบัน และหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม รวมทั้งหมด 32 แห่ง ดังนี้ 

 1. Asian Institute of Hospitality Management (AIHM) หรือสถาบันจัดการธุรกิจและการโรงแรมแห่งเอเชีย ในเครือ Minor Group
 2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 4. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 12. โรงเรียนธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 13. มหาวิทยาลัยเกริก
 14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 15. วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหานคร
 16. มหาวิทยาลัยมหิดล
 17. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 18. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 19. Office of International Affairs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 20. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 22. มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ
 23. มหาวิทยาลัยสยาม
 24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 25. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 26. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 27. มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 28. วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 29. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 30. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 31. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 32. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาลัยไทยเจาะตลาดเมียนมาร์

มหาลัยไทยเจาะตลาดเมียนมาร์