PIM เพิ่มเครือข่ายทั่วโลก พานักศึกษาทำงานต่างประเทศ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เดินหน้าสร้างเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน-ภาคการศึกษาเพิ่มเติมทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสเด็กไทยฝึกงาน และทำงานในต่างประเทศทางด้านวิศวะ, ด้านการจัดการ และการบริการ พร้อมกับจัดงานรับปริญญาภายใต้แนวคิด PIM UniWow! ร่วมฉลองบัณฑิตรับปริญญา และมีงานทำ เพื่อฉลองการเรียนจบ ป.ตรี 10 คณะ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ หลังสร้างบัณฑิต และพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องมากว่า 13 ปี

“รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์” อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ digitalization ที่ทำให้โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และถูกปั่นป่วนด้วยเทคโนโลยีจนเกิดธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นบนโลก ทำให้ทุกคนต้องพร้อมเพิ่มทักษะใหม่อยู่เสมอ

“ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลมาถึงภาคการศึกษา และทำให้เยาวชนไทยจำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลาย เพื่อทำงานไม่เฉพาะในสถานประกอบการในประเทศ แต่รวมไปถึงในต่างประเทศ ดังนั้น พีไอเอ็มในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (corporate university)ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและการเผยแพร่องค์ความรู้จากภาคธุรกิจเข้าสู่ห้องเรียน จึงเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย (networking university) ด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในระดับนานาชาติทั่วโลกเพิ่มเติม”

ปัจจุบันพีไอเอ็มมีเครือข่ายพันธมิตรที่สร้างความร่วมมือกันรวมกว่า 800 รายทั่วโลก เช่น สถานทูต 43 แห่ง ทั้งในเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ แอฟริกา องค์กรธุรกิจทั่วโลกเกือบ 600 แห่ง มหาวิทยาลัยราว 200 แห่งใน 34 ประเทศ ครอบคลุมอาเซียน ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และครอบคลุมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เช่น California Institute of Technology(USA), National University of Singapore (SINGAPORE), Waseda Univerity (JAPAN), Beijing Languageand Culture University (CHINA) และ University of Helsinki (FINLAND)

โดยมีความร่วมมือกันในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเปิดโอกาสให้เด็กไปฝึกงานกับองค์กรพันธมิตรในต่างประเทศ การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปมากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ การมอบทุนการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกัน

“สยาม โชคสว่างวงศ์” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับนานาชาติไม่ได้เพียงช่วยให้เด็กมีโอกาสไปฝึกงานเท่านั้น ยังเป็นโอกาสได้มีงานทำ อย่างเช่นปีล่าสุดมีบัณฑิตของพีไอเอ็มจำนวนหนึ่งมีโอกาสทำงานในประเทศญี่ปุ่นหลังเสร็จสิ้นการฝึกงานด้านวิศวกรรม, เทคโนโลยี, การจัดการ และศิลปศาสตร์ เราเชื่อว่าการสร้างเครือข่ายจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับการศึกษา สร้างเยาวชนไทยให้พร้อมเป็นพลเมืองโลก


“ปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่ดีของพีไอเอ็มเพราะเราจะครบรอบ 13 ปีในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพันธกิจผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นับเป็นปีแรกที่มีบัณฑิตศึกษาจบครบจากทั้ง 10 คณะ ขณะเดียวกัน ยังเป็นปีที่มีบัณฑิตเรียนจบแล้วได้งานทำจำนวนมาก โดยจากการสำรวจบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาในปีนี้ 3,144 คน พบว่ามีอัตราบัณฑิตผู้มีงานทำแล้ว จากสถิติสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบัณฑิตจบใหม่”

“ในโอกาสนี้ เราจึงจัดงานรับปริญญาภายใต้แนวคิด PIM UniWow เป็นงานรับปริญญาแบบเทศกาล หรือ carnival ที่ไม่ได้เพียงมีพิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามปกติ แต่ยังมีการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน เพื่อร่วมยินดีกับทั้งการสำเร็จการศึกษาและการมีงานทำ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ