ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกลุ่มวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ตามนโยบาย อว.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (กลุ่ม 1) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ตามนโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของกระทรวง อว.

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ได้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา มีวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยระดับนานาชาติในหลายสาขาวิชา พร้อมทั้งมุ่งค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ

ทั้งนี้สาเหตุที่ได้เลือกอยู่ในกลุ่มที่ 1 เนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้ทั่วโลก เช่นเดียวกับกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวต่อไปอีกว่า ล่าสุด ม.วลัยลักษณ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้พัฒนาศักยภาพ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้และไปอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกต่อไป

“ด้วยศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ทำให้ ม.วลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมเพื่อให้กระทรวง อว. คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยต้นแบบของไทย ซึ่งถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ประมาณ 200 ล้านบาท ในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติทั้งมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกได้” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ