เด็ก 66 เช็กปฏิทินสอบ TGAT/TPAT และ A-Level เริ่มเปิดลงทะเบียน 1 พ.ย.นี้

ข้อสอบ
ภาพจาก Pixabay

ทปอ.อัพเดตปฏิทินสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ปฏิทินการคัดเลือก 4 รอบ สำหรับเด็กปีการศึกษา 2566 เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อัพเดตปฏิทินสอบ TGAT/TPAT A-Level และปฏิทินการคัดเลือก 4 รอบ สำหรับปีการศึกษา 2566 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ปฏิทิน TGAT/TPAT (เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์)

เดือนกันยายน 2565 รับสมัครสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท.

 • 1-10 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครสอบ (เลือกสอบด้วยกระดาษ หรือคอมพิวเตอร์)
 • 14-20 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครสอบเพิ่มเติม (กรณีมีที่นั่งสอบว่าง สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 24 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2565 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
 • 10-12, 17 ธันวาคม 2565 สอบ TGAT/TPAT (สอบด้วยกระดาษ/สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 15 ธันวาคม 2565 ประกาศผลสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 16-23 ธันวาคม 2565 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • 7 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ (สอบด้วยกระดาษ)
 • 8-15 มกราคม 2566 ขอทบทวนคะแนนสอบ (สอบด้วยกระดาษ)

ปฏิทิน A-Level (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น)

 • 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครสอบ
 • 24 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2566 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
 • 18-20 มีนาคม 2566 สอบ A-Level
 • 17 เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ
 • 18-25 เมษายน 2566 ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์

ปฏิทินคัดเลือก 4 รอบ

1.Portfolio

รับสมัครขึ้นกับมหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิในระบบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิในระบบ 9 กุมภาพันธ์ หรือ 6 พฤษภาคม 2566

2.Quota

รับสมัครขึ้นกับมหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 4 พฤษภาคม 2566

Advertisement

ยืนยันสิทธิในระบบ 4-5 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิในระบบ 6 พฤษภาคม 2566

3.Admission

รับสมัครผ่านระบบ mytcas.com 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 รอบที่สอบ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิในระบบ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิในระบบ 27 พฤษภาคม 2566

4.Direct admission

รับสมัครที่ระบบของมหาวิทยาลัย 28 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2566

ประกาศผลในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 รอบที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566

ยืนยันสิทธิในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 รอบที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดเท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบต่อไปได้ และเฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิรอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิมาก่อนเท่านั้น