การศึกษา

เจาะผล PISA ปี 2015 เด็กยากจนติดอันดับท็อปของโลก

เมื่อมีการประกาศผลสอบ PISA (Program for International Student Assessment) ผู้คนมักให้ความสำคัญกับเรื่องของลำดับและคะแนนการประเมินผลด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน กระนั้น จากการวิเคราะห์คะแนน PI...

“ซัมซุง” จับมือ “สอศ.” ปั้นสายเทคนิคเติมตลาดแรงงาน

ประสบการณ์จากการฝึกอาชีพดูเหมือนจะเป็นแต้มต่อสำหรับทุกสายงาน ยิ่งเมื่อเป็นสายงานทางด้านเทคนิคด้วยแล้ว การฝึกอาชีพเพื่อให้ได้ลงมือทำจริงยิ่งนับว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส...

ป.โท เตรียมฟ้องแพ่ง ม.กรุงเทพธนบุรี ขอค่าเรียน 1.4 แสนคืน พร้อมดอก 7.5% หลังพลาดใบอนุญาตผู้บริหารฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรปีการ...

วิทยาศาสตร์ฯ มธ.โชว์ต้นแบบแอปฯ “ดริ๊งเซฟ” เช็กเมา รู้เวลาสร่างเมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบ แอปฯ “ดริ๊งเซฟ” แอปพลิเคชั่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด พร้อมประเมินสมรรถนะในการขับขี่ และเสนอทางออกในการขับขี่ที่ปลอดภัย...

TVET Automotive Hub ฝึก “น.ศ.อาชีวะ-ครู” รับไทยแลนด์ 4.0

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์แนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 คือการส่งเสริมความรู้ด้าน STEM ด้วยเหตุนี้ โครงการ "Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ภายใต้การดูแลของบริษั...

TVET Automotive Hub ฝึก “น.ศ.อาชีวะ-ครู” รับไทยแลนด์ 4.0

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์แนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 คือการส่งเสริมความรู้ด้าน STEM ด้วยเหตุนี้ โครงการ "Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ภายใต้การดูแลของบริษั...

ดู Transcript กันบ้าง

คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ http://tamrongsakk.blogspot.com ไม่นานผ่านมาดูข่าวการนำเอาคุณวุฒิการศึกษาปลอมระดับด็อกเตอร์มาสมัครงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐซึ่งผมไ...

คัดกรองเด็กยากจนผ่าน “แอป” ใช้ DMC สร้างโอกาสให้การศึกษายั่งยืน

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การศึกษาของไทยยังไม่สัมฤทธิผลดีเท่าที่ควรคือการไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรให้ภาคการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่ในแต่ละปีมีงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาราว 600,000 ...

“เชฟรอน” พัฒนาครูวิทย์-คณิต อุดช่องโหว่การศึกษาเยาวชนไทย

จากผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ที่วัดความเข้าใจของเยาวชนอายุ 15 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 55 จากทั้งหมด 70 ประเทศ เมื่อวิเครา...

มุ่งพัฒนาครูในต่างประเทศ สู่การปฏิรูปการศึกษา-ผู้สอนไทย

นอกจากการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีแล้ว ประเด็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของครู ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาข...

ข่าวน่าสนใจ