อุปโภคบริโภคร่วงไม่หยุด DKSH แก้โจทย์เร่งการขาย-

สินค้าอุปโภคบริโภคร่วงต่อเนื่อง คนนิยมช็อปสินค้าใกล้บ้าน ”ดีเคเอสเอช”Ž ลอนช์เทคโนโลยี SMART ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหน้าร้าน เพิ่มโอกาสขายให้แก่สินค้ายุคเศรษฐกิจฝืด

นายสาริศ เกษมเศรษฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมสินค้าอุปโภคบริโภคปีนี้ คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อนที่โตเพียง 1.7% เท่านั้น เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 5.3% ก็ไม่สามารถทำให้ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมขยายตัวขึ้นตามไปได้ เนื่องจากการใช้จ่ายต่อครั้งของผู้บริโภคลดลง

อย่างไรก็ตาม แม้ความถี่ในการซื้อต่อครั้งจะเพิ่มขึ้น เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านซึ่งระดับราคาสินค้าไม่สูงเพราะเป็นสินค้าขนาดเล็ก ทำให้ภาพรวมโดยรวมไม่เติบโต

ทั้งนี้ โจทย์ใหญ่ของผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคขณะนี้คือจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและยอดขายได้อย่างไร ซึ่งบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี SMART แอปพลิเคชั่นสามารถนำข้อมูลของลูกค้า (สินค้า) มาวิเคราะห์ และเพิ่มโอกาสทางการขายให้มากขึ้น โดยเริ่มทดลองใช้มาตั้งแต่ปี 2558

สำหรับการทำงานของเทคโนโลยี SMART เป็นองค์ประกอบหลักของกิจกรรมการตลาดภาคสนาม หรือช่องการขายผ่านหน้าร้านของดีเคเอสเอช โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลการขายสินค้าภายในร้านของลูกค้า โดยนักการตลาด พนักงานขายตามร้านค้าปลีกต่าง ๆ ของบริษัทจะมีแอปพลิเคชั่นนี้อยู่ในดีไวซ์ ซึ่งทีมพนักงานขายทั่วประเทศกว่า 1,700 คน ของดีเคเอสเอชจะนำข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตให้แก่ลูกค้า

โดยเทคโนโลยี SMART จะเข้าไปช่วยทีมขาย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ เพิ่มความเป็นไปได้ในการหาซื้อและมองเห็นสินค้าบนชั้นวางสินค้า เพราะการตัดสินใจสินค้าของผู้บริโภคทั่วโลกถึง 70% เกิดขึ้นในร้านค้า โดยมีผู้บริโภค 20% ซื้อสินค้าแบบฉับพลันหรือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ

ส่วนที่ 2 การติดตามความสำเร็จของแผนส่งเสริมการขาย สุดท้ายการรายงานผล ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในภาคสนามจะถูกส่งไปที่ดีเคเอสเอชในรูปของรายงานประจำวัน สัปดาห์ หรือเดือน โดยรายงานเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เช่น ใช้ติดตามผลการส่งเสริมการขาย การเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือใช้ตรวจสอบราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม


การตลาดภาคสนามช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์หลายพันชนิดจากลูกค้าของดีเคเอสเอชในโค้งสุดท้ายของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นจนจบได้ กิจกรรมการตลาดภาคสนามของเราตั้งอยู่บนหัวใจหลัก 3 ประการ คือ การปฏิบัติการภายในร้านค้า เทคโนโลยี และการรายงานผล เช่นเดียวกับการสร้างแบรนด์ให้ได้ใจผู้บริโภค เพื่อจะเปลี่ยนผู้เลือกชมสินค้าให้เป็นผู้ซื้อให้ได้ และท้ายที่สุดคือการผลักดันการเติบโตของยอดขายให้กับคู่ค้า”