วาโก้ บราเดย์ สร้างอาชีพสตรีบ้านพักฉุกเฉิน-

โครงการ “วาโก้บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยการจัดกิจกรรม “บรามีค่า สร้างอาชีพ”

สำหรับปีนี้มี 2 พันธมิตรผู้ใจบุญได้แก่ บุนกะแฟชั่น โรงเรียนสอนด้านแฟชั่นจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก และ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้าจาโนเม่ในประเทศไทย มาร่วมฝึกสอนเทคนิคการเพิ่มมูลค่าชิ้นงาน และพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตครอบครัวทั้งร่างกาย และจิตใจ ภายใต้การดูแลของสมาคม เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ อันแสดงถึงศักยภาพ และความสามารถในตัวเอง ผ่านชิ้นงานฝีมือประดิษฐ์ไอเดียสร้างสรรค์

“อินทิรา นาคสกุล” ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการวาโก้บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) เพื่อช่วยลดขยะภายในชุมชน

“วาโก้ เปิดรับบริจาคบราที่เสื่อมสภาพจากลูกค้า หรือประชาชนทั่วไป โดยได้รับความสนใจจากคนทั่วไป จนมียอดบริจาคบราสะสมสูงถึง 200,000 ตัว หลังจากนั้น เราจะทำการแยกชิ้นส่วนบราออกมา โดยส่วนที่เป็นโลหะ จะนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก ส่วนวัสดุเหลือใช้ เช่นเส้นใย เราจะใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเผาแบบระบบปิดในเตาปูนซีเมนต์ ก็จะทำให้เกิดพลังงานขึ้น จนทำให้ขยะชุมชนน้อยลง มีพลังงานทดแทน เพราะถ้าเราปล่อยให้บราเสื่อมสภาพเอง จะต้องใช้เวลาย่อยสลายกว่าร้อยปี”

“รวมถึงเศษวัสดุที่เหลือใช้จากโรงงาน เราก็นำมาบริจาคให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ดังกล่าว มาสร้างอาชีพ ด้วยการนำมาทำสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้พวกเขามีรายได้ระหว่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้ และเมื่อออกไปแล้ว เขาสามารถนำทักษะที่ได้ ไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ เรายังร่วมสนับสนุนงานประดิษฐ์บราสร้างอาชีพ และบริจาคชุดชั้นในรวมมูลค่า 1,500,000 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สำหรับใช้ในการฝึกและประกอบอาชีพต่อไป”

“ลานทิพย์ ทวาทศิน” นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่ารู้สึกยินดี และขอบคุณทางวาโก้ รวมไปถึงพันธมิตรที่หยิบยื่นสิ่งดี ๆ ให้สตรีที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตครอบครัว ทั้งร่างกาย และจิตใจ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจ ทั้งยังเป็นพื้นที่ให้พวกเขาแสดงศักยภาพ ความสามารถออกมา โดยผ่านชิ้นงานฝีมือประดิษฐ์ จนทำให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และที่สำคัญชิ้นงานเหล่านี้สามารถสร้างอาชีพ และขายได้ด้วย

“สำหรับการสนับสนุนงานประดิษฐ์ที่ทางวาโก้มอบให้ ทางสมาคมจะนำไปใช้ในกิจการศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ในส่วนของชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์จะวางจำหน่ายที่ร้านค้า และเว็บไซต์ของทางสมาคม ซึ่งทางวาโก้ยังร่วมอุดหนุนชิ้นงาน เพื่อมอบให้ลูกค้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดยรายได้จากการจำหน่ายจะถูกนำไปช่วยเหลือกิจการบ้านพักฉุกเฉินของทางสมาคมและมอบให้กับเจ้าของชิ้นงานต่อไป”

ในส่วนของกิจกรรม สตรีในบ้านพักฉุกเฉินจะได้ร่วมประดิษฐ์ชิ้นงานจากชิ้นส่วนประกอบบราใหม่ที่เหลือจากการผลิตของแบรนด์วาโก้ อาทิ ผ้า, ลูกไม้, ฟองน้ำ, สายบ่า และยาง เป็นต้น เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียออกมาเป็นเข็มกลัดดอกมะลิ พวงมาลัย และกระถางดอกมะลิ เพื่อมอบให้คุณแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วย โดยมี “ครูแดง” ลำดวน แพงน้อย อาจารย์แถวหน้าจากโรงเรียนเครือข่ายของบุนกะประเทศญี่ปุ่น นำทีมในการฝึกสอน พร้อมด้วยทีมอาจารย์จากจาโนเม่ ผู้เชี่ยวชาญงานประดิษฐ์ระดับสากล และทีมคุณครูของวาโก้ ที่ผ่านประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมสอนเทคนิค และไอเดีย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีศักยภาพ

นับเป็นความท้าทายของ “วาโก้” ในการคิดชิ้นงานใหม่ทุก ๆ ปี ทั้งนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน


อันเป็นการสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง