กสอ.ปรับ 11 ศูนย์ส่งเสริม ตจว. อิง 18 กลุ่มจังหวัด มท.-โอนงานลงพื้นที่-

“กสอ.” Rezone ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 11 แห่ง อิงตาม 18 กลุ่มจังหวัด มหาดไทยรุกบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กสอ.ทำการปรับปรุงภารกิจและบทบาทงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 แห่ง โดยจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ (Rezone) ให้สอดคล้องกับ 18 กลุ่มจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารงานจัดทำยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา ส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระดับภูมิภาค โดยเตรียมโอนภารกิจให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ในการเชื่อมโยงเครือข่าย

สำหรับการจัดแบ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ ครอบคลุม 8 จังหวัด คือกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่, ศูนย์ส่งเสริมฯ 2 จ.พิษณุโลก ครอบคลุม 5 จังหวัด กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์, ศูนย์ส่งเสริมฯ 3 จ.พิจิตร ครอบคลุม 8 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ศูนย์ส่งเสริมฯ 4 จ.อุดรธานี ครอบคลุม 5 จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู

ศูนย์ส่งเสริมฯ 5 จ.ขอนแก่น ครอบคลุม 7 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มภาคอีสานตอนบน 2 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กลุ่มภาคอีสานตอนกลาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด, ศูนย์ส่งเสริมฯ 6 จ.นครราชสีมา ครอบคลุม 4 จังหวัด กลุ่มภาคอีสานตอนล่าง 1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์, ศูนย์ส่งเสริม ฯ 7 ครอบคลุม 4 จังหวัด กลุ่มภาคอีสานตอนล่าง 2 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ศูนย์ส่งเสริมฯ 8 ครอบคลุม 12 จังหวัด แบ่งเป็น กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร,ศูนย์ส่งเสริมฯ 9 ครอบคลุม 9 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มภาคกลางตอนกลาง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว กลุ่มภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง, ศูนย์ส่งเสริมฯ 10 ครอบคลุม 9 จังหวัด แบ่งเป็น กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง, ศูนย์ส่งเสริมฯ 11 ครอบคลุม 5 จังหวัด กลุ่มภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล

ส่วนแผนงานปฏิบัติของแต่ละศูนย์ จะเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ 1.พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 2.ให้คำปรึกษาแนะนำวิสาหกิจ 3.การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจในระดับจังหวัด

ส่วนแผนงานด้านบริการ กสอ.ยังคงภารกิจให้คำปรึกษา ให้บริการเงินทุนหมุนเวียน ประสาน ติดตามประเมินผล พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ สอจ.จะเป็นศูนย์รวม ส่งต่อลูกค้ากรณีศูนย์ในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ และเป็นหน่วยงานในการรับคำร้องขอกู้เบื้องต้นจากมาตรการช่วยเหลือ SMEs ต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยศูนย์ภาคจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และพิจารณาวงเงินให้กู้

แหล่งข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า เดิมแต่ละศูนย์ภาคจะดูแล 1-2 กลุ่มจังหวัด ไม่ตรงกับที่กระทรวงมหาดไทยจัดแบ่ง ทำให้เมื่อบริหารหรือจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดจึงมีความลักลั่นกัน จึงปรับให้สอดคล้องกัน