กรุงศรี ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.40% ยกแผง เริ่ม 3 ม.ค.นี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรี ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภท 0.40% ชี้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทย มีผล 3 ม.ค. 2566

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) แจ้งว่า ธนาคารจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 0.40% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป การตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้สัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เข้าสู่อัตราปกติ

               

“ธนาคารได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ตลาดและตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งนี้ กรุงศรียังคงมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม ตรงจุด และทันการณ์ ตามแนวทางการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย”

สำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีรายละเอียดดังนี้

-ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.48%

-ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.725%

-ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.65%

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป