สารัชถ์ ควักเงิน 817 ล้าน ช้อนซื้อ GULF 17 ล้านหุ้น ช่วงวันที่ 17-19 พ.ค.

สารัชถ์ รัตนาวะดี ซื้อหุ้น GULF 17 ล้านหุ้น

สารัชถ์ รัตนาวะดี ควักเงิน 817.73 ล้านบาท ช้อนซื้อหุ้น GULF จำนวน 17 ล้านหุ้น ตั้งแต่วันที่ 17-19 พ.ค. 66 ช่วงราคาตกหลังเลือกตั้งไทย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร (แบบ 59) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่านายสารัชถ์ รัตนาวะดี รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ด้วยสัดส่วน 35.67% โดยได้เข้าซื้อหุ้นช่วงตลาดหุ้นไทยตกลงหนัก ๆ หลังผ่านการเลือกตั้งของไทย จำนวน 3 รายการ รวมจำนวน  17,089,800 หุ้น มูลค่ากว่า 817,736,276 บาท ล้านบาท ประกอบด้วย

  • วันที่ 17 พ.ค. 2566 ซื้อหุ้น GULF จำนวน 6,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 47.79 บาท เป็นวงเงิน 286,740,000 บาท
  • วันที่ 18 พ.ค. 2566 ซื้อหุ้น GULF จำนวน 5,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 48.20 บาท เป็นวงเงิน 241,000,000 บาท
  • วันที่ 19 พ.ค. 2566 ซื้อหุ้น GULF จำนวน 6,089,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 47.62 บาท เป็นวงเงิน 289,996,276 บาท

โดยได้ทำธุรกรรมผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ภายหลังวันที่ทำรายการ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี เหลือสัดส่วนในการถือหุ้น GULF จำนวนทั้งสิ้น 4,202,177,897 หุ้น