สารัชถ์ รัตนาวะดี เจ้าพ่อพลังงาน ซื้อหุ้น GULF เข้าพอร์ตปีนี้ไปแล้วกี่ครั้ง ?

เปิดข้อมูลจาก ก.ล.ต. ‘สารัชถ์ รัตนาวะดี’ เจ้าพ่อพลังงาน ซื้อหุ้น GULF เก็บเข้าพอร์ตในปี 2566 ไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้ง ?

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร (แบบ 59) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ GULF โดยพบว่าตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงวันที่ 14 มี.ค.2566 ได้ซื้อหุ้น GULF เข้าพอร์ตรวมทั้งหมด 11 ครั้ง มูลค่ากว่า 791.58 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

เดือน ม.ค.เก็บหุ้นทั้งหมด 9 ครั้ง

 • 13 ม.ค.2566 จำนวน 1,652,700 หุ้น ราคา 54 บาท มูลค่า 89,245,800 บาท
 • 17 ม.ค.2566 จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคา 54 บาท มูลค่า 54,000,000 บาท
 • 18 ม.ค.2566 จำนวน 581,900 หุ้น ราคา 53.75 บาท มูลค่า 31,277,125 บาท
 • 20 ม.ค.2566 จำนวน 1,652,700 หุ้น ราคา 54 บาท มูลค่า 89,245,800 บาท
 • 23 ม.ค.2566 จำนวน 2,000,000 หุ้น ราคา 53.62 บาท มูลค่า 107,240,000 บาท
 • 24 ม.ค.2566 จำนวน 954,700 หุ้น ราคา 54 บาท มูลค่า 51,553,800 บาท
 • 26 ม.ค.2566 จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคา 53.75 บาท มูลค่า 53,750,000 บาท
 • 30 ม.ค.2566 จำนวน 65,000 หุ้น ราคา 53.75 บาท มูลค่า 3,493,750 บาท
 • 31 ม.ค.2566 จำนวน 849,900 หุ้น ราคา 53.75 บาท มูลค่า 45,682,125 บาท

ทุ่มเงินกว่า 256 ล้าน ซื้อ GLUF

 • 24 ก.พ.2566 จำนวน 4,906,100 หุ้น ราคา 52.25 บาท มูลค่า 256,343,725 บาท

มี.ค.ควักเงินอีก 9.7 ล้าน

 • 14 มี.ค.2566 จำนวน 200,000 หุ้น ราคา 48.75 บาท มูลค่า 9,750,000 บาท