สารัชถ์ รัตนาวะดี ควัก 755 ล้าน เก็บหุ้น GULF เข้าพอร์ต พ.ค.-มิ.ย. รวม 5 ครั้ง

สารัชถ์ รัตนาวะดี ซีอีโอ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
สารัชถ์ รัตนาวะดี

ก.ล.ต. เผย “สารัชถ์ รัตนาวะดี” ซีอีโอ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ควักเงิน 755 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น GULF รวมทั้งหมด 5 ครั้ง เดือน พ.ค. มากสุด และ มิ.ย. เข้าซื้อ 4 วันรวด หลังวันทำรายการถือหุ้นรวม 568 ล้านหุ้น

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยพบว่า

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นเข้าพอร์ต รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2565 คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 16.27 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 755.79 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 ซื้อหุ้นจำนวน 10.36 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 46 บาท คิดเป็นเงิน 476.85 ล้านบาท โดยทำรายการผ่านบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

2.เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 ซื้อหุ้นจำนวน 1.48 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 47.3514 บาท คิดเป็นเงิน 70.08 ล้านบาท โดยทำรายการผ่านบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

Advertisment

3.เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 65 ซื้อหุ้นจำนวน 1.85 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 47.1486 บาท คิดเป็นเงิน 87.22 ล้านบาท โดยทำรายการผ่านบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

4.เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65 ซื้อหุ้นจำนวน 1.07 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 47.1281 บาท คิดเป็นเงิน 50.75 ล้านบาท โดยทำรายการผ่านบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

5.เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ซื้อหุ้นจำนวน 1.5 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 47.25 บาท คิดเป็นเงิน 70.87 ล้านบาท โดยทำรายการผ่านบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือหลังวันที่ทำรายการ 568 ล้านหุ้น

อนึ่ง สารัชถ์ รัตนาวะดี วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ได้ประกาศผลการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยปี 2564 ปรากฏแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยยังคงเป็นของ สารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF ซึ่งเป็นการครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยถือหุ้นมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 รวม 173,099.73 ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้น 57,809.73 ล้านบาท หรือ 50.14% ซึ่งสารัชถ์เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ GULF ในสัดส่วน 35.55%

Advertisment

ทั้งนี้มูลค่าความมั่งคั่งของ สารัชถ์ รัตนาวะดี เศรษฐีหุ้น 3 สมัย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยเป็นปีแรก โดยสารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้ถือหุ้นมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 มีความมั่งคั่งรวม 120,959.99 ล้านบาท ต่อมาในปีที่ 2 ความมั่งคั่ง 115,289.99 ล้านบาท และทะยานไปสู่ 173,099.73 ล้านบาท จากราคาหุ้นของ GULF ที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2560