รัฐบาลเก็บรายได้ 2 เดือนแรกต่ำกว่าปีก่อน 44% โฆษกคลังแจงสาเหตุ

นายพรชัย ฐีระเวช
ภาพจากเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

คลังเผยรายได้รัฐบาล 2 เดือนแรกใกล้เคียงประมาณการ แต่ต่ำกว่าปีก่อน 44% เหตุช่วงเดียวกันปีที่แล้วมี “รายได้พิเศษ” เข้ามา

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 408,313 ถ้านบาท ใกล้เคียงกับประมาณการ แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 44%

โดยหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ (1) กรมสรรพากร โดยเฉพาะจากการจัดก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ (2) กรมศุลกากร เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนกว่าสมมติฐานขณะที่ใช้ทำประมาณการ

อย่างไรก็ดี การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน ประกอบกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นรายการหักสูงกว่าประมาณการตามการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าประมาณการ

“ทั้งนี้ รายได้ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากฐานการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในปีก่อน มีรายได้พิเศษรวม 35,250 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้พิเศษในปีก่อน รายได้รัฐบาลสุทธิจะสูงกว่าปีก่อน 4.1%” นายพรชัยกล่าว


คลัง