ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ ลาออกบอร์ด TOA มีผลตั้งแต่วันนี้

ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ TOA ทีโอเอ

ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ ลาออกจากการเป็นประธาน-รองประธานบอร์ด TOA เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันนี้ (20 ก.พ. 2567) เป็นต้นไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงการยื่นหนังสือลาออกของกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่านเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ได้แก่

  1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
  2. นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการท่านใหม่ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการต่อไป