ออมสิน เปิดลงทะเบียนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี ดอกเบี้ย 2.84%

ธนาคารออมสิน

เริ่มแล้ว! ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี ดอกเบี้ย 2.84% ต่อปี เริ่ม 22 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.84% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.34% ต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน เมื่อฝากครบ 10 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

สำหรับเงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อ-สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน และมีภาพหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ฝากเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน ฝากเงินได้ครั้งเดียวไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ หากฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท และ/หรือ เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

Advertisment
  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
  • Line Official : gsbsociety
  • Mobile Banking (MyMo)

โดยธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567-30 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก