สรรพากร จี้บริษัทยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภายใน 30 ก.ย.นี้

ยื่นภาษี ร้านค้าออนไลน์ วันสุดท้าย 30 ก.ย.

สรรพากรแจ้ง 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ) ยื่นภายในกำหนดเวลา เพื่อลดภาระเงินเพิ่ม และค่าปรับ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า 30 กันยายน 2563 เป็นวันที่สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 ซึ่งกรมสรรพากรได้มีมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอากร เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งกรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลยื่นแบบฯ (ภ.ง.ด.51) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

โดยใช้ช่องทางการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารที่ร่วมโครงการฯ ซึ่งสะดวกและง่ายสำหรับผู้ประกอบการทุกราย ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากมีภาษีต้องชำระจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ