“บลจ.ธนชาต” เพิ่มทุนกอง Global Green Energy เป็น 12,000 ล้าน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy (T-ES-GGREEN) ปิดการเสนอขายก่อนกำหนด หลังกระแสตอบรับดีเกินคาดจากผู้ลงทุน ระดมทุนได้สูงถึงกว่า 5,700 ล้านบาท และเพื่อไม่ให้การลงทุนของผู้ลงทุนสะดุด กองทุนพร้อมเสนอขายอีกครั้งในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยจะเพิ่มมูลค่าโครงการเป็น 12,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุน

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thannachart Fund Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทได้เสนอขาย IPO กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy (T-ES-GGREEN) กองทุน Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุนหลัก คือ กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure เพียงกองทุนเดียว

โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับหรือกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการเกี่ยวเนื่องกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดเสนอขายครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

อดิศร เสริมชัยวงศ์

ผลปรากฎว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาก และเข้ามาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มจำนวนเงินทุนของโครงการที่ 5,000 ล้านบาท ทำให้ บลจ.ธนชาต ต้องประกาศหยุดการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.05 น. และเพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ได้มีโอกาสลงทุนในพลังงานแห่งอนาคตอย่างไม่มีสะดุด Thanachart Fund Eastspring จึงจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน T-ES-GGREEN อีกครั้ง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าโครงการอีก 5,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาทเท่านั้น

“สิ่งที่ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจกองทุน T-ES-GGREEN เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นหนึ่งในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต มองในอีกแง่หนึ่งก็เชื่อได้ว่าพลังงานสะอาดทั้ง 4 พลังงานที่กองทุนหลักสนใจลงทุนนั้น ถือเป็นพลังงานที่คาดว่าจะมาทดแทนพลังงานแบบเดิมๆ ในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการลงทุนในกองทุนนี้ก็เปรียบเสมือนการลงทุนในจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยเหมือนกัน” นายอดิศรกล่าว

นอกจากนั้น นายอดิศรยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ ทั้ง TMBAM Eastspring และ Thannachart Fund Eastspring ได้พาผู้ลงทุนหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น จากมุมมองการลงทุนตั้งแต่ต้นปีพบว่าการลงทุนต่างประเทศในปีนี้มีโอกาสสูงที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด แต่หากเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศที่ไปลงทุนก็พบว่ายังให้ผลตอบแทนที่ดีและน่าสนใจมาก โดยทั้ง 2 บลจ.สามารถระดมทุนกองทุนต่างประเทศในช่วงเสนอขายครั้งแรกในปีนี้ได้กว่า 50,000 ล้านบาท นับได้ว่าเราเป็นผู้นำในการเปิดศักยภาพผู้ลงทุนไทยยังต่างประเทศอย่างแท้จริงในปีนี้


สำหรับ Brookfield มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารธุรกิจพลังงานทางเลือกมากว่า 120 ปี โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้ากว่า 4.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำลังการผลิตรวมถึง 1.93 หมื่นล้านวัตต์ (ที่มา Brookfield ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยจุดเด่นของกองทุน คือ กองทุนจะเน้นลงทุนแบบ bottom up โดยคัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน และความสามารถในการแข่งขันเข้าพอร์ตลงทุนประมาณ 20-40 ตัว

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ตั้งแต่จัดตั้งมีความโดดเด่น โดยสร้างผลตอบแทน 25.46% ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งดีกว่าดัชนีชี้วัด MSCI World ที่สร้างผลตอบแทน 15.05% ต่อปีในระยะเวลาเท่ากัน (ที่มา Brookfield ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ดังนั้น หากต้องการลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคต การลงทุนในพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกที่เราคุ้นเคย จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพอร์ตลงทุนให้สามารถก้าวทันอนาคตของธุรกิจพลังงานได้เป็นอย่างดี

คำเตือน
o ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
o ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
o การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
o กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ